22.3.2016/1008

Valtionavustus – Takaisinperintä – Takaisinperinnän kohdistaminen – Kuntayhtymä – Oppisopimuskoulutus

Antopäivä: 22.3.2016
Taltionumero: 1008
Diaarinumero: 260/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1008

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli 19.12.2013 päättänyt periä O:n kuntayhtymältä takaisin vuosilta 2007–2010 oppisopimuskoulutuksena järjestettyyn ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen myönnettyjä valtionosuuksia. Vuosien 2007 ja 2008 valtionosuudet oli maksettu K:n kuntayhtymälle, jonka jäsenkuntia olivat P:n ja T:n kunnat. P:n ja T:n kunnanvaltuustot olivat kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tekemillään päätöksillä päättäneet, että K:n kuntayhtymä puretaan 31.12.2008 sen purkamisesta ja omaisuuden jaosta laaditun sopimuksen mukaisesti. Järjestelyyn liittyen oli laadittu kuntien valtuustojen, K:n kuntayhtymän ja O:n kuntayhtymän hyväksymä luovutussopimus, jossa luovuttajina olivat kunnat ja vastaanottajana O:n kuntayhtymä. Luovutussopimuksella purettavan K:n kuntayhtymän toiminnot, sopimukset ja vastuut siirtyivät O:n kuntayhtymälle 1.1.2009 lukuun ottamatta kiinteän omaisuuden omistusta. P ja T sitoutuivat maksamaan O:n kuntayhtymälle koulutusyksikön toiminnasta aiheutuvat kustannukset, joita valtionosuudet ja muut toiminnan tuotot eivät kata. P ja T eivät olleet O:n kuntayhtymän jäsenkuntia eivätkä ne olleet järjestelyn yhteydessäkään siihen liittyneet. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli muun ohella kysymys siitä, oliko takaisinperintä voitu kohdistaa O:n kuntayhtymään vuosien 2009 ja 2010 ohella myös vuosilta 2007 ja 2008.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että järjestelyä ei voitu pitää sellaisena kuntayhtymien välisenä yleisseuraantona, jossa vastuu K:n kuntayhtymän vuosilta 2007 ja 2008 saamista valtionosuuksista olisi siirtynyt O:n kuntayhtymälle. Kun O:n kuntayhtymä ei ollut muullakaan esitetyllä perusteella vastuussa näistä valtionosuuksista, vuosia 2007 ja 2008 koskeva takaisinperintä kumottiin.

Kuntalaki (365/1995) 78 §:n 1 ja 3 mom

Kuntalaki (365/1995) 83 §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Antti Jukarainen.

 
Julkaistu 22.3.2016