4.5.2016/1839

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Päätöksen muuttaminen

Antopäivä: 4.5.2016
Taltionumero: 1839
Diaarinumero: 4181/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1839

Hallinto-oikeus oli hylännyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n 1 momentin mukaisessa asiassa tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen päävelvoitteen poistamisen osalta, mutta oli alentanut päävelvoitteen tehostamiseksi asetettujen uhkasakkojen määriä.

Koska hallinto-oikeus oli hylännyt muutoksenhakijan valituksen siltä osin kuin asiasta oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, valituksen tutkiminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellytti valituslupaa. Valituslupahakemus hylättiin hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentin nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 § 1 ja 2 momentti ja 190 § 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 4.5.2016