4.5.2016/1858

Maankäyttö ja rakentaminen – Valitusosoitus – Valituslupa – Suora valitus – Kumottu päätös – Hylätty valitus – Eri rakennelmat – Toimenpidelupa

Antopäivä: 4.5.2016
Taltionumero: 1858
Diaarinumero: 34/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1858

Hallinto-oikeuden päätös koski kahta erillistä toimenpideluvanvaraista rakennelmaa. Toisen rakennelman osalta hallinto-oikeus oli pysyttänyt rakennuslautakunnan päätöksen ja toisen osalta kumonnut sen päätöksen.

Hallinto-oikeus oli jakanut muutoksenhakuosoituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen kahteen osaan. Siltä osin kuin rakennuslautakunnan päätös oli toisen rakennelman osalta kumottu ja asia palautettu lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi, sai hallinto-oikeuden päätökseen hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muilta osin päätökseen sai maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n 3 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Se, että valitus toisen rakennelman osalta vaati valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, johti muun muassa siihen, että eri rakennelmia koskevien päätösten täytäntöönpanoa koskivat eri säännökset. Korkein hallinto-oikeus katsoi hallinto-oikeuden muutoksenhakua koskevan ohjauksen lainmukaiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 § 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 31 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 4.5.2016