22.8.2016/3451

Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoima – Rakennuslupa – Esteellisyys – Korvaus haitasta – Sopimus – Puolueettomuuden vaarantuminen

Antopäivä: 22.8.2016
Taltionumero: 3451
Diaarinumero: 1376/1/16, 1377/1/16, 1379/1/16, 1380/1/16, 1381/1/16, 1417/1/16, 1418/1/16 ja 1419/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3451

Ympäristölautakunta oli myöntänyt rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamiseen. Asian käsittelyyn ympäristölautakunnassa oli osallistunut henkilö, joka oli maanomistuksensa vuoksi ollut todennäköisesti saamassa tuulivoimayhtiöltä korvausta rakennushankkeesta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta (niin sanottu siipipeittokorvaus).

Kun otettiin huomioon, että korvauksen määrä ja muut sitä koskevat yksityiskohdat jäivät yksityisten osapuolten välillä sovittavaksi, luottamuksen mainitun henkilön puolueettomuuteen katsottiin vaarantuneen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Rakennuslupapäätökset olivat syntyneet esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Hallintolaki 27 § 1 momentti ja 28 § 1 momentti 7 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Tuula Pääkkönen.

 
Julkaistu 22.8.2016