23.8.2016/3481

Tulkkiyhtiö oli ulkoprosessuaalisessa turvapaikka-asiassa toimittanut oikeusaputoimistolle laskun tulkkauksesta. Oikeusaputoimisto oli maksatuspäätöksellään hyväksynyt laskuun perustuvan kuluvaatimuksen osin ja osin hylännyt sen. Tulkkiyhtiöllä oli oikeus tehdä siihen kohdistetusta maksatuspäätöksestä ratkaisupyyntö.

Oikeusapulaki 4 § 1 momentti 2 kohta

Oikeusapulaki 18 § 6 momentti

Oikeusapulaki 24 §

Hallintolainkäyttölaki 72 §

Hallintolainkäyttölaki 73 §

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 6 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Antti Jukarainen.