30.8.2016/3593

Verotusmenettely – Verohallinnon päätös – Vertailutietotarkastus – Valituskelpoisuus

Antopäivä: 30.8.2016
Taltionumero: 3593
Diaarinumero: 2855/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3593

Verohallinto oli kirjallisessa kehotuksessaan aiempaan tietopyyntöönsä, lähettämäänsä lisäselvitykseen ja keskusteluihin viitaten kehottanut yhtiötä esittämään muun ohessa verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n nojalla kehotuksessa erikseen mainitun aineiston. Kirjalliseen kehotukseen oli liitetty hallintolain 47 §:n ja hallintolainkäyttölain 14 §:n mukainen valitusosoitus. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Verohallinnon aiemman tietopyynnön ja keskustelujen jälkeen antama kirjallinen kehotus aineiston esittämisestä vertailutietotarkastusta varten oli verotusmenettelystä annetun lain 3 luvun 23 a §:n 1 momentissa (875/2012) tarkoitettu päätös, johon sai hakea muutosta valittamalla.

Laki verotusmenettelystä 23 a § 1 momentti (875/2012)

Äänestys 3-2

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Liisa Tähtinen.

 
Julkaistu 30.8.2016