19.9.2016/3914

Hankintayksikkö oli saanut järjestämässään tarjouskilpailussa kaksi tarjousta ja valinnut hankintapäätöksellä 31.10.2013 A:n tarjouksen. Samana päivänä tekemällään toisella päätöksellä hankintayksikkö oli sulkenut toisen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta myöhästyneenä. Hankintayksikkö keskeytti hankinnan 19.6.2014 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hankintayksikön tulkinnan mukaan myöskään A:n tarjous ei ollut saapunut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla alkuperäisenä. Hankinta keskeytettiin noin 7,5 kuukautta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Markkinaoikeus hylkäsi A:n valituksen hankintamenettelyn keskeyttämisestä sekä vaatimuksen hankintayksikön velvoittamisesta korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikkö oli voinut keskeyttää hankinnan, mutta markkinaoikeus piti keskeyttämisen perusteena muuta kuin hankintayksikön esittämää seikkaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että edellä mainituissa oloissa päätös hylätä A:n oikeudenkäyntikuluvaatimus oli ollut hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla osittain kohtuuton, kun otettiin huomioon markkinaoikeuden päätöksen peruste. Korkein hallinto-oikeus velvoitti hankintayksikön korvaamaan A:lle markkinaoikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Julkisista hankinnoista annettu laki 89 § 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.