29.9.2016/4144

Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Odotusaika – Lisäodotusaika – Maahanmuuttoviraston ohje

Antopäivä: 29.9.2016
Taltionumero: 4144
Diaarinumero: 4146/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4144

Määrättäessä odotusaikaa kansalaisuuslain 19 a §:n 3 momentin nojalla voitiin säännöksessä tarkoitettuina odotusaikaa pidentävinä tekoina ottaa huomioon myös sellaiset odotusajan aiheuttavat teot, joiden osalta odotusaikaa ei enää itsenäisesti olisi voitu päätöksentekohetkellä määrätä.

Suomen perustuslaki 80 § 1 momentti

Kansalaisuuslaki 19 § ja 19 a §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Katariina Bargum.

 
Julkaistu 29.9.2016