29.9.2016/4163

Taksilupa – Taksiluvan luovuttaminen – Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen – Selvitysvelvollisuus

Antopäivä: 29.9.2016
Taltionumero: 4163
Diaarinumero: 228/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4163

Henkilön A taksilupa oli 6.2.2013 siirretty A:n kokonaan omistamalle Taksi X Oy:lle. Yhtiön liikenteestä vastaava henkilöksi oli ilmoitettu A. Yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on ollut A ja varajäsenenä B. Taksi X Oy pyysi 9.8.2013 ELY-keskukseen saapuneessa hakemuksessa, että liikenteestä vastaavaksi henkilöksi vaihdettaisiin B, joka 30.5.2013 oli valittu yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, A:n vaihtuessa hallituksen varajäseneksi.

ELY-keskus pyysi yhtiöltä selitystä liikenteestä vastaavan henkilön vaihtamiselle ja A:n ja B:n tehtävistä yhtiön harjoittamassa taksiliikenteessä sekä liittämään selitykseen kopiot yhtiön yhtiökokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjoista yhtiön perustamisesta lähtien, osakeluettelon sekä kopiot muista mahdollisista sopimuksista.Yhtiö ei toimittanut pyydettyjä selvityksiä katsoen, ettei taksiliikennelaki edellyttänyt sanottujen selvitysten esittämistä.

ELY-keskus hylkäsi hakemuksen katsoen, että haetun muutoksen seurauksena yhtiön taksilupa tosiasiallisesti luovutettaisiin B:lle. Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön ELY-keskuksen päätöksestä tekemän valituksen perustellen päätöstään sillä, että ELY-keskuksen vaatimat selvitykset ovat olleet tarpeen asian ratkaisemiseksi. Kun vaadittuja selvityksiä ei ollut toimitettu, hakemus on voitu hylätä. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Taksi X Oy:n hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen.

Taksiliikennelaki 2 § 4 kohta, 10 § 2 momentti, 11 § 1 ja 2 momentti ja 25 § 1 momentti

Hallintolaki 31 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 29.9.2016