18.10.2016/4392

Kunnallisasia – Yksityistietoimituksen käynnistäminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Oikaisuvaatimus – Valmistelu

Antopäivä: 18.10.2016
Taltionumero: 4392
Diaarinumero: 1159/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4392

Kunnanhallitus oli päättänyt antaa kunnanjohtajalle oikeuden käynnistää yksityistietoimitus. Kun otettiin huomioon, että yksityistien toteuttamisen edellytyksistä päätetään yksityisistä teistä annetun lain mukaisessa yksityistietoimituksessa, kunnanhallituksen päätöksellä ei ollut ratkaistu, eikä olisi voitukaan oikeudellisesti sitovalla tavalla ratkaista yksityistien toteuttamista. Kunnanhallituksen päätös koski siten vain asian valmistelua, eikä siitä kuntalain (365/1995) 91 § huomioon ottaen ole saanut tehdä oikaisuvaatimusta.

Kuntalaki (356/1995) 89 § ja 91 §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 18.10.2016