30.11.2016/4950

Julkinen hankinta – Seuraamuksen määrääminen – Tietyn tarjoajan valitsemiseen velvoittaminen – Markkinaoikeuden toimivalta

Antopäivä: 30.11.2016
Taltionumero: 4950
Diaarinumero: 263/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4950

Markkinaoikeuden toimivaltaan julkista hankintaa koskevassa asiassa ei kuulunut määrätä hankintayksikköä valitsemaan tietty tarjoaja puitejärjestelyyn.

Laki julkisista hankinnoista 94 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 30.11.2016