30.11.2016/4950

Markkinaoikeuden toimivaltaan julkista hankintaa koskevassa asiassa ei kuulunut määrätä hankintayksikköä valitsemaan tietty tarjoaja puitejärjestelyyn.

Laki julkisista hankinnoista 94 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.