9.12.2016/5227

Ulkomaalaisasia – Tiedoksianto – Ilmoitusvelvollisuus – Valitusajan alkaminen – Menetetyn määräajan palauttaminen

Antopäivä: 9.12.2016
Taltionumero: 5227
Diaarinumero: 3140/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5227

Asiakirjaselvityksen perusteella Maahanmuuttovirasto oli pitänyt lakimies A:ta B:n valtuuttamana asiamiehenä B:n käännyttämistä koskevassa asiassa. Näin ollen Maahanmuuttoviraston olisi tullut hallintolain 56 §:n 3 momentin mukaan ilmoittaa A:lle B:lle toimitetusta tiedoksiannosta.

Mainitulla virheellä ei ollut vaikutusta valitusajan alkamiseen, sillä Maahanmuuttoviraston päätös oli voitu antaa tiedoksi hallintolain 56 §:n mukaan B:lle henkilökohtaisesti.

Koska B ei ollut kaikki asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuudessaan huomioon ottaen voinut Maahanmuuttoviraston menettelyn vuoksi hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen määräajassa, hänelle palautettiin menetetty määräaika.

Hallintolaki 56 § 1 ja 3 momentti

Ulkomaalaislaki 205 § 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 61 § 2 kohta

 
Julkaistu 9.12.2016