16.12.2016/5370

Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus

Antopäivä: 16.12.2016
Taltionumero: 5370
Diaarinumero: 3379/4/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5370

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Kongon demokraattisesta tasavallasta kotoisin olevan A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ilmeisen perusteettomana, päättänyt käännyttää hänet kotimaahansa Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja määrännyt hänet koko Schengen-aluetta koskevaan kahden vuoden maahantulokieltoon.

Hallinto-oikeus oli hylännyt muutoksenhakijan valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Hallinto-oikeus oli päätöksessään todennut, ettei muutoksenhakijan turvapaikkahakemusta olisi kuitenkaan tullut katsoa ilmeisen perusteettomaksi. Hallinto-oikeus oli ratkaissut asian yhden tuomarin kokoonpanossa.

Kun otettiin huomioon hallinto-oikeuslain 12, 12 a ja 12 b §:n säännökset hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta, hallinto-oikeus ei ollut ollut päätösvaltainen ratkaisemaan asiaa yhden jäsenen kokoonpanossa, vaan asia olisi tullut ratkaista kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanossa.

Kun hallinto-oikeus oli todennut, ettei turvapaikkahakemusta olisi tullut katsoa ilmeisen perusteettomaksi, sen olisi ulkomaalaislain 147 a §:n 2 momentin ja 150 §:n 1 momentin säännökset huomioon ottaen tullut myös kumota Maahanmuuttoviraston päätös maahantulokiellon osalta ja määrätä muutoksenhakijalle aika vapaaehtoiselle maasta poistumiselle.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen lainmukaisessa kokoonpanossa käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuslaki 12 § 1 momentti, 12 a § 1 momentti 8 kohta (648/2016) ja 12 b § 1 momentti 5 kohta (648/2016)

Ulkomaalaislaki 103, 104, 147 a ja 150 §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander ja Mikko Puumalainen. Asian esittelijä Anna Mähönen.

 
Julkaistu 16.12.2016