31.3.2017/1491

Lahjaverotus – Verohallinnon ennakkoratkaisu – Muuttuneet olosuhteet – Oikeussuojan tarve – Tutkimatta jättäminen

Antopäivä: 31.3.2017
Taltionumero: 1491
Diaarinumero: 585/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1491

A:n Verohallinnolta pyytämä ennakkoratkaisu koski sitä, katsotaanko hänelle X AG:n osakkaana muodostuvan lahjaveronalainen saanto, jos hänen isänsä X AG:lle antamista pääomalainoista osa muunnetaan vuoden 2014 tai 2015 aikana vastikkeettomaksi oman pääoman sijoitukseksi aiemmilta ja kuluvalta vuodelta kertyneitä tappioita vastaan.

Hallinto-oikeuden hylättyä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen oikeudenvalvontayksikkö pyysi lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja vaati valituksessaan, että ennakkoratkaisua muutetaan. Asian ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa ilmeni, että A oli ennakkoratkaisun antamisen jälkeen luovuttanut kaikki omistamansa X AG:n osakkeet. Pääomalainojen konvertointia ei ollut toteutettu ennen tätä luovutusta.

Koska ennakkoratkaisun perusteena olleet seikat olivat muuttuneet eikä hakemuksessa esitettyihin seikkoihin perustuva ennakkoratkaisu voinut tulla A:n verotuksessa noudatettavaksi, korkein hallinto-oikeus katsoi, että Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä ei ollut asiassa enää oikeussuojan tarvetta. Tämän vuoksi valituslupahakemus ja valitus oli jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Paula Makkonen.

 
Julkaistu 31.3.2017