24.5.2017/2466

Ampuma-aseasia – Hallussapitolupa – Aiempi rinnakkaislupa – Lupaharkinta

Antopäivä: 24.5.2017
Taltionumero: 2466
Diaarinumero: 3978/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2466

Ampuma-aselain mukainen rinnakkaislupa on hallussapitolupaan liittyvä lupa, ja se voidaan ampuma-aselain 55 §:n 1 momentin mukaisesti myöntää enintään kyseisen aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan voimassaoloajaksi. Rinnakkaisluvan haltijan hakiessa rinnakkaisluvan voimassaolon päätyttyä varsinaista hallussapitolupaa aseeseen luvan myöntämisedellytykset on arvioitava kuten haettaessa uutta hallussapitolupaa. Aiemmin myönnetyn rinnakkaisluvan edellytysten täyttymisellä ei siten ole oikeudellista merkitystä uuden hallussapitoluvan edellytysten arvioinnissa.

Ampuma-aselaki 43 § 1 momentti 1 kohta, 44 § 1 momentti ja 55 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 24.5.2017