11.8.2017/3814

Hallintotuomioistuin – Kielilaki – Hallintopäätöksen kieli – Lainkäyttöpäätöksen kieli – Hallintopäätöksen muuttaminen – Lupamääräys

Antopäivä: 11.8.2017
Taltionumero: 3814
Diaarinumero: 3529, 3561, 3568 ja 3600/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3814

Hallintoviranomaisen päätökseen sisältyi sitovia lupamääräyksiä. Hallintotuomioistuimen muuttaessa päätöksellään mainittuja määräyksiä oli muutetut määräykset sitovassa muodossa sen päätöksessä kirjoitettava samalla kielellä kuin lupapäätös siinäkin tapauksessa, että hallintotuomioistuimen päätöksen kieli oli kielilain 13 ja 19 § huomioon ottaen toinen kuin hallintoviranomaisen valituksenalaisen päätöksen kieli.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Taina Pyysaari sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Jukka Horppila. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 11.8.2017