18.8.2017/3965

Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Ahvenanmaa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa – Julkipano – Tiedoksisaaminen – Valitusaika

Antopäivä: 18.8.2017
Taltionumero: 3965
Diaarinumero: 3446/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3965

Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen päätös asemakaavaa koskevassa asiassa tuli antaa julkipanon jälkeen. Valitusaika laskettiin päätöksen antopäivästä.

Ahvenanmaan itsehallintolaki 27 § 23 kohta

Maankäyttö- ja rakennuslaki 198 § 2 ja 3 momentti

Ks. myös KHO 2015:158 ja KHO 2015:159

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 18.8.2017