7.9.2017/4299

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Päätöksen valituskelpoisuus – Ilmoitus poliisiviranomaiselle

Antopäivä: 7.9.2017
Taltionumero: 4299
Diaarinumero: 3375/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4299

Rakennuslautakunnan päätös, jolla oli tehty merkintä kiinteistöllä luvattomasti tehdyistä rakennustoimenpiteistä ja päätetty ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten, ei sisältänyt hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua valituskelpoista ratkaisua.

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 7.9.2017