13.9.2017/4386

Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Oma käyttö – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Nuuska

Antopäivä: 13.9.2017
Taltionumero: 4386
Diaarinumero: 1009/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4386

A oli tuonut Ruotsista Suomeen tuontirajoituksenalaista nuuskaa. Tulli oli määrännyt nuuskasta A:n maksettavaksi tupakkaveroa ja veronlisäystä siltä osin kuin määrä oli ylittänyt tupakkalain mukaisen omaan käyttöön sallitun tuonnin määrän.

Asiassa ei ollut esitettykään, että A olisi pitänyt kyseisiä Ruotsissa kulutukseen luovutettuja tuotteita hallussaan valmisteverotuslain 72 §:ssä ja 75 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kaupallisessa tarkoituksessa. Valmisteveron kantamiseen Suomessa ei näin ollen ollut perusteita. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, jolla Tullin jälkiverotuspäätös oli kumottu, pysytettiin.

Valmisteverotuslaki 2 §, 7 §, 72 § (182/2010) 1, 2 ja 3 momentti sekä 75 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Paula Makkonen.

 
Julkaistu 13.9.2017