28.11.2017/6140

Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Suomen kielen opettajan todistus – Hakijan opettaja

Antopäivä: 28.11.2017
Taltionumero: 6140
Diaarinumero: 4094/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6140

Kansalaisuutta hakeneen luku- ja kirjoitustaidottomuudesta sekä alkeiskielitaidon hallinnasta todistukset antanut suomen kielen opettaja ei ollut toiminut hänen opettajanaan. Kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentin poikkeamisedellytyksen olemassaoloa ei siten ollut osoitettu pykälän 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Kansalaisuuslaki 13 § 1 momentti 6 kohta ja 2 momentti sekä 18 b § 2 momentti ja 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Leiniö.

 
Julkaistu 28.11.2017