27.12.2017/6675

Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Kieliopinnot – Opettajan todistus – Työkokeilu

Antopäivä: 27.12.2017
Taltionumero: 6675
Diaarinumero: 2388/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6675

Kansalaisuutta hakeneella luku- ja kirjoitustaidottomalla ei ollut kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentissa tarkoitettua alkeiskielitaitoa eikä hän ollut esittänyt sellaista oman suomen tai ruotsin kielen opettajansa antamaa todistusta, jonka perusteella hänen voitaisiin todeta osallistuneen kieliopintoihin laissa tarkoitetulla tavalla säännöllisesti. Valittajalle työkokeiluista annetut todistukset eivät olleet kansalaisuuslain 18 b §:n 3 momentissa tarkoitettuja oman suomen tai ruotsin kielen opettajan todistuksia. Kansalaisuuslain 18 b §:n 2 momentin poikkeamisedellytyksen olemassaoloa ei siten ollut osoitettu pykälän 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Kansalaisuuslaki 13 § 1 momentti 6 kohta ja 2 momentti sekä 18 b § 2 momentti ja 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Leiniö.

 
Julkaistu 27.12.2017