4.1.2018/3

Asunto-osakeyhtiölle oli myönnetty rakennuslupa yhtiön omistaman rakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevan varastotilan kantavaan väliseinään tehtävälle aukolle. Kysymyksessä olevalla muutostyöllä ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ollut vaikutusta rakennuksen rakenteelliseen turvallisuuteen. Muutostyön ei katsottu vaikuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla välittömästi varastotilan vieressä ja yläpuolella sijaitsevan asuinhuoneiston osakkeenomistajan ja asukkaan A tai mainitun huoneiston asukkaan B oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Muutoksenhakijoina olleilla A:lla ja B:llä ei siten ollut asiassa valitusoikeutta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 3 kohtaan perustuva valitusoikeus määräytyi yksinomaan rakennuslupapäätöksen vaikutusten perusteella. Valitusoikeuden arvioinnin kannalta ei siten ollut merkitystä sillä seikalla, että A oli pannut vireille yleisessä tuomioistuimessa kanteen asunto-osakeyhtiötä vastaan rakennusluvan hakemiseen liittyvän asunto-osakeyhtiön päätöksentekomenettelyn lainmukaisuutta koskien. Myöskään lainvoimaa vailla olleella käräjäoikeuden tuomiolla, jolla A oli valtuutettu edustamaan asunto-osakeyhtiötä kysymyksessä olevaa rakennuslupaa koskevassa oikaisuvaatimusasiassa rakennusvalvontavirastossa sekä hallinto-oikeudessa, ei ollut valitusoikeuden arvioinnin kannalta merkitystä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § 3 momentti ja 192 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.