31.1.2018/379

Taksilupa – Yhteiskäsittely – Ensiluvan hakija – Kommandiittiyhtiö – Äänetön yhtiömies – Osakkaan henkilökohtainen taksilupa

Antopäivä: 31.1.2018
Taltionumero: 379
Diaarinumero: 708/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T379

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli ensihakijoille tarkoitetussa haussa kahden hakemuksen yhteiskäsittelyssä myöntänyt taksiluvan kommandiittiyhtiölle, jonka äänettömällä yhtiömiehellä oli henkilökohtainen taksilupa. Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen ohella myös äänettömän yhtiömiehen taksilupa on otettava huomioon yhtiön hakemusta käsiteltäessä. Kommandiittiyhtiötä ei pidetty ensiluvan hakijana. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen, jolla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös oli kumottu ja palautettu uudelleen käsiteltäväksi.

Taksiliikennelaki 10 a § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 31.1.2018