19.2.2018/716

Kunnallisasia – Hallintoriita – Varoitus – Negatiivinen vahvistuskanne

Antopäivä: 19.2.2018
Taltionumero: 716
Diaarinumero: 2653/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T716

Hallintoriitamenettelyssä ei voitu tutkia vaatimusta siitä, että kunnalliselle viranhaltijalle ei olisi tullut antaa varoitusta. Varoituksen perusteiden lainmukaisuus voidaan saattaa kunnallisvalituksena tutkittavaksi mahdollisen irtisanomisen yhteydessä.

Hallintolainkäyttölaki 69 §

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 35 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta ja Timo Räbinä. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 19.2.2018