5.3.2018/993

Mielenterveyslaki – Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito tahdosta riippumatta – Ulkomaan kansalainen – Hoitomääräyksen kansainvälinen täytäntöönpano – Toimivalta hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekemiseen – Toimivaltainen tuomioistuin

Antopäivä: 5.3.2018
Taltionumero: 993
Diaarinumero: 2852/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T993

Psykiatrisesta hoidosta vastaava ylilääkäri oli jatkanut rangaistukseen tuomitsematta jätetyn Ruotsin kansalaisen psykiatrista sairaalahoitoa hänen tahdostaan riippumatta mielenterveyslain 8 ja 17 §:n nojalla. Asiassa oli kysymys tilanteesta, jossa hoitoseuraamuksen täytäntöönpanon siirtäminen Ruotsiin oli vireillä ja jossa siten tulivat sovellettavaksi mielenterveyslain hoitoseuraamuksen kansainvälistä täytäntöönpanoa koskevat mielenterveyslain 4 b luvun säännökset.

Ottaen huomioon mielenterveyslain 17 ja 22 p §:n säännökset korkein hallinto-oikeus katsoi, että hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekee myös tässä tilanteessa mielenterveyslain 11 §:ssä tarkoitettu lääkäri. Mainitun lääkärin on alistettava tekemänsä päätös Helsingin hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Kun lisäksi otettiin huomioon hallintolainkäyttölain 11 §:n säännös, jonka mukaan alistettavassa asiassa valitetaan samalle viranomaiselle, jolle päätös alistetaan, valitus lääkärin päätöksestä tuli tehdä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Mielenterveyslaki 8, 11, 17 ja 22 p §

Hallintolainkäyttölaki 11 §

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Irma Telivuo, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Leena Romppainen. Asian esittelijä Anna Heikkilä.

 
Julkaistu 5.3.2018