8.3.2018/1042

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen – Yleisten nimitysperusteiden soveltaminen

Antopäivä: 8.3.2018
Taltionumero: 1042
Diaarinumero: 3397/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1042

X:n kaupunginhallitus oli päättänyt lakkauttaa erään lautakunnan alaisuudesta kahdeksan johtavaa virkaa sekä perustaa tilalle kuusi uutta virkaa. Uudet virat päätettiin täyttää ilmoittautumismenettelyllä, johon saattoivat osallistua lakkautettavia virkoja hoitavat henkilöt. Hyvinvointijohtajan virkaan ilmoittautui kolme henkilöä. Korkein hallinto-oikeus katsoi toisin kuin hallinto-oikeus, että valinnassa oli sovellettava perustuslain 125 §:n 2 momentissa tarkoitettuja yleisiä virkanimitysperusteita siitä huolimatta, että asiassa oli kysymys kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitetusta viranhaltijan siirrosta toiseen virkasuhteeseen.

Suomen perustuslaki 125 § 2 momentti

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 24 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riikka Innanen.

 
Julkaistu 8.3.2018