15.6.2018/2899

Eläinsuojelu – Kiireelliset toimenpiteet – Kykenemättömyys hoitaa eläintä

Antopäivä: 15.6.2018
Taltionumero: 2899
Diaarinumero: 869/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2899

Poliisi oli 27.4.2017 ottanut rautatieasemalla tajuttoman oloisen koiran eläinsuojelulain 44 §:n mukaisena kiireellisenä toimenpiteenä pois tämän päihtyneiltä omistajilta. Koira oli kärsinyt vakavasta nestehukasta ja levon puutteesta. Asiakirjoista ilmeni lisäksi, että koiran omistajat asuivat asuntolassa, jossa ei saanut pitää koiraa, ja että omistajien edellinen koira oli vuotta aiemmin otettu vakavien laiminlyöntien seurauksena pois omistajiltaan. Kun otettiin huomioon poliisin havaitsemat akuutit puutteet koiran hoidossa ja koiran omistajista edellä kerrottu, kaupungineläinlääkäri oli voinut arvioida koiran omistajien olevan kykenemättömiä hoitamaan koiraansa sillä tavoin, ettei sen hyvinvointi vaarannu. Näin ollen kaupungineläinlääkäri oli voinut 3.5.2017 tekemällään jatkopäätöksellä eläinsuojelulain 44 §:n nojalla päättää, ettei koiraa palauteta omistajilleen.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 15.6.2018