15.11.2018/5260

Valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristönsuojelusta annetun maakuntalain (2008:124) 10 §:n 1 momentissa ja puhtaanapidosta annetun maakuntalain (1981:3) 28b §:n 1 momentissa tarkoitettua ympäristölupaa koskevasta Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen päätöksestä edellytti valitusluvan myöntämistä.

Landskapslagen (2008:124) om renhållning 36 §

Ahvenanmaan itsehallintolaki 27 § 23 kohta
Ympäristönsuojelulaki 190 § 1 momentti (974/2017)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Petri Helander ja Tuomas Kuokkanen sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Anna-Liisa Kivimäki. Asian esittelijä Irene Mäenpää.