21.2.2019/682

Arvonlisävero – Verollinen myynti – Verokanta – Liikuntatilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteinen luovuttaminen – Tilojen käyttö muuhun kuin liikuntapalveluun

Antopäivä: 21.2.2019
Taltionumero: 682
Diaarinumero: 2071/2/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T682

A Oy oli uimahalli- ja sisäliikuntapalveluja tarjoava yhtiö, joka omisti tätä tarkoitusta varten uimahalleja ja sisäliikuntatiloja. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys liikuntatilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteiseen luovuttamiseen sovellettavasta verokannasta silloin, kun tilat luovutettiin sellaisen toimijan käyttöön, joka ei harjoittanut tiloissa alennetun verokannan alaisten liikuntapalvelujen myyntiä vaan yleisen verokannan alaisia liikunnan opetuspalvelujen myyntiä.

Verotukena pidettävän yleistä verokantaa alemman verokannan soveltamisen tarkoituksena oli alentaa alennetun verokannan alaisten hyödykkeiden kuluttajahintoja. Alennetun 10 prosentin verokannan soveltaminen liikuntatilojen käyttöoikeuden luovuttamiseen silloin, kun tilojen käyttäjä ei käytä niitä verosta vapautettuihin tai alennetun verokannan alaisiin liikuntapalveluihin vaan yleisen verokannan alaisiin opetuspalveluihin olisi järjestelmän tarkoituksen vastaista. Tämän vuoksi ja kun yleisen verokannan soveltamisesta tehtyjä poikkeuksia oli tulkittava suppeasti, A Oy:llä ei ollut oikeutta soveltaa alennettua 10 prosentin verokantaa liikuntatilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteiseen luovuttamiseen tahoille, jotka käyttivät tiloja yleisen verokannan alaiseen liikunnan opettamiseen. Äänestys 4–1.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 2.3.2018–31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 29 § 1 momentti 4 kohta, 84 § ja 85 a § 1 momentti 3 kohta

Neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2006/112/EY 98 artikla 1 ja 2 kohta sekä liitteessä III oleva 14 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Marita Eeva.

 
Julkaistu 21.2.2019