1.10.2019/4417

Oikeusapu – Hallintolainkäyttö – Myöntämisedellytykset – Omaishoidon tuki – Omaishoitajan vapaapäivien määrä – Ratkaistu hallinto-oikeudessa hallintoriitana – Hakemus vapaapäivien lisäämisestä hylätty – Hoidettavan tarve saada oikeudellista apua

Antopäivä: 1.10.2019
Taltionumero: 4417
Diaarinumero: 3588/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T4417

Oikeusaputoimisto oli myöntänyt omaishoitajan vapaapäivien määrää koskevassa asiassa oikeusapua hoidettavalle lapselle. Hallinto-oikeus ratkaisi asian hallintoriitana ja hylkäsi omaishoitajan hakemuksen saada lisää vapaapäiviä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei hoidettava lapsi ollut asiassa asianosainen, eikä hän tarvinnut siinä muutoinkaan oikeudellista apua oikeusapulain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Korkein hallinto-oikeus määräsi oikeusavun lakkautettavaksi oikeusavun myöntämisajankohdasta lukien.

Äänestys 4-1 pääasiassa tehdyn valituksen tutkimisesta ja valitusoikeuden puuttumisen vuoksi palkkiovaatimuksen hylkäämisestä.

Oikeusapulaki 1 § 1 momentti ja 16 § 1–3 momentti

Laki omaishoidon tuesta 1 § 1 momentti, 2 § 1 momentti 1–4 kohta, 4 § 1 momentti, 8 § 1 ja 2 momentti sekä 12 §

Ks. ja vrt. KHO:2017:188

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer (eri mieltä), Antti Pekkala ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Suvi Leskinen (eriävä mielipide).

 
Julkaistu 1.10.2019