15.10.2019/4818

Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Oikeudellinen palvelu – Avustajan kulukorvaus – Tulkkauskulut – Myynnin arvonlisävero

Antopäivä: 15.10.2019
Taltionumero: 4818
Diaarinumero: 2691/4/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T4818

Asiassa oli kysymys oikeudenkäyntiavustajan arvonlisäverollisena laskuttamien tulkkauskulujen korvaamisesta oikeusapulain perusteella.

Oikeudenkäyntiavustajan asiakaspalveluaan varten hankkima ja oikeusapulaskullaan laskuttama tulkkauspalvelu on arvonlisäverotuksessa liitännäinen avustajan myymän palvelun pääsuoritteena pidettävään oikeudelliseen palveluun nähden. Avustajan laskuttaman tulkkauspalvelun arvonlisäverokäsittely määräytyy samoin perustein kuin hänen päämiehelleen myymänsä oikeudellisen palvelun arvonlisäverokohtelu.

Kun avustaja myi asiakkaalleen Suomessa verotettavan oikeudellisen palvelun, avustajan oli käsiteltävä verollisena myyntinään myös siihen liittyen laskuttamansa tulkkauskulut. Sillä, että avustajalla oli ollut oikeus vähentää ostamansa tulkkauspalvelun hintaan sisältynyt arvonlisävero, ei ollut merkitystä arvioitaessa hänen myymänsä oikeudellisen palvelun ja hänen siihen liittyen laskuttamiensa tulkkauskulujen verollisuutta. Avustajalle oli oikeusapulain nojalla määrättävä valtion varoista korvattavaksi varsinaisen palkkion ja tulkkauskulujen lisäksi niille vaadittu myynnin arvonlisävero.

Oikeusapulaki 4 § 1 momentti 2 kohta ja 17 § 1 momentti

Oikeusavun palkkioperusteista annettu valtioneuvoston asetus 11 § 2 momentti

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 69 h § 1 momentti ja 2 momentti 3 kohta ja 73 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio ja Tero Leskinen. Asian esittelijä Stina-Maria Lund.

 
Julkaistu 15.10.2019