8.4.2020/1605

Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Yleiskaava – Erityisalue – Vesialue – Erityinen määräys – Suunnittelutarve ranta-alueella – Vesitalouslupa

Antopäivä: 8.4.2020
Taltionumero: 1605
Diaarinumero: 1737/1/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T1605

Vesivoimalaitokselle oli myönnetty lainvoimainen vesilain mukainen vesitalouslupa. Ympäristölautakunta oli tämän jälkeen myöntänyt voimalan koneasemalle ja luukkuasemalle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennusluvan. Rakennukset sijoittuivat oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitetulle erityisalueelle (E) ja vesialueelle (W), joille ei ollut kaavamääräyksin osoitettu rakentamista. Yleiskaavaan sisältynyt yleinen määräys sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena koski vain alueita, jotka yleiskaavassa oli erityisesti osoitettu rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen suunnittelutarve ei ollut poistunut mainituilta alueilta ja hallinto-oikeuden oli tullut kumota rakennuslupapäätös.

Voimalaitoksen toimintaan liittyvien rakennusten rakentamisen edellytykset arvioitiin maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella eikä vesilain mukaan myönnetyllä luvalla ollut suoraan oikeudellista merkitystä arvioitaessa maankäytön suunnittelun tarvetta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio, Pekka Aalto ja Juha Lavapuro. Asian esittelijä Satu Sundberg.

 
Julkaistu 8.4.2020