Muita päätöksiä

Korkein hallinto-oikeus julkaisee ryhmässä Muita päätöksiä sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa omaaviksi arvioituja ratkaisujaan, joita ei ole ratkaisun oikeudellisen merkityksen perusteella julkaistu vuosikirjaselosteina tai lyhyinä ratkaisuselosteina. Yksittäistapauksissa muuna päätöksenä saatetaan julkaista sellaisiakin päätöksiä, joista on myös lyhyt ratkaisuseloste. Jos päätös on ruotsinkielinen, siitä on tällä sivulla käännös tai se on tämän sivun sijasta julkaistu ainoastaan ruotsinkielisellä sivulla Vissa andra beslut .

Edellä mainituista julkaisemiskriteereistä johtuu, että julkaistavat muut päätökset eivät jakaudu tasaisesti korkeimman hallinto-oikeuden eri asiaryhmiin.

Uusimmat muut päätökset löytyvät alta. Muut päätökset loppuvuodesta 2013 alkaen löytyvät sivun vasemmalta palstalta (mobiiliversiossa plussan takaa) sekä Finlex-linkkeinä sivun oikealla palstalla (mobiiliversiossa sivun lopussa).

2020

2020

22.5.2020
Valtionavustuksen takaisinperintää koskeva valitus (LIKES)
18.5.2020
Rakennusperintölain mukaista vaarantamiskieltoa koskeva valitus (Taivassalo)
12.5.2020
Työsuojeluviranomaisen asettamaa velvoitetta koskeva asia
6.5.2020
Valtionosuusasiaa koskeva valitus (Mikkeli)
5.5.2020
Liikennevakuutuslain mukaista vakuutusmaksua vastaavaa maksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu
5.5.2020
Asumisoikeustalolainojen korkotuen lakkauttaminen
28.4.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus (henkilökuljetukset, Joutsa)
8.4.2020
Kunnallisasia (vuokran markkinaehtoisuus), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
24.3.2020
Kunnallisasiaa koskeva valitus
19.3.2020
Valituslupahakemus arava-asiassa (Nuorisosäätiö sr)
16.3.2020
Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus (Vantaa, Riipilä)
11.3.2020
Valtionavustuksen takaisinperintää koskeva valitus
10.3.2020
Julkinen hankinta (Palveluasuminen, Hanko)
6.3.2020
Tuomiokapitulin menettely
5.3.2020
Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa koskeva asia
5.3.2020
Valitus kotikuntakorvauksia koskevassa hallintoriita-asiassa
28.2.2020
Kunnallisvalitus (työllisyyspalvelujen kohde- ja yleisavustukset, Salo)
13.2.2020
Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus (polttonesteen jakeluasema, Ruovesi)
12.2.2020
Valitus KHT-tilintarkastajalle annetusta varoituksesta
10.2.2020
Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva asia
3.2.2020
Terveystarkastajan viran täyttäminen, Keski-Savon ympäristölautakunta
28.1.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus
24.1.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus
17.1.2020
Kantakaupungin yleiskaava 2040 (Tampere)
16.1.2020
Oulun kaupungin toimielinten jäsenvalinnat toimikaudelle 2017–2021 (kunnallisvalitus)
15.1.2020
Ulkomaalaisasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus
15.1.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus

2019

2019

30.12.2019
Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus ( Santahaminan ampuma- ja harjoitusalue, Helsinki)
27.12.2019
Kaupunginjohtajan irtisanominen (Akaa)
23.12.2019
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoa koskeva valituslupahakemus ja valitus (Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue, Kokkola)
20.12.2019
Viestintämarkkina-asia (korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkina)
16.12.2019
Julkinen hankinta (kaupunkipyörät, Helsinki)
9.12.2019
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen, yhteistoiminnan jatkaminen
9.12.2019
Kaavin kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito, yhteistoiminnan jatkaminen
22.11.2019
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (tuulivoima), Ilmajoki
14.11.2019
Kunnallisasia, Espoo
8.11.2019
Ulkomaalaisasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus
5.11.2019
Purkamislupaa koskeva asia, Espoo
31.10.2019
Tiesuunnitelmaa koskevat valitukset (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), päätös on ruotsinkielinen
31.10.2019
Tiesuunnitelmaa koskevat valitukset (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), päätös on ruotsinkielinen
31.10.2019
Kiinteää muinaisjäännöstä koskeva valitus (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), päätös on ruotsinkielinen
31.10.2019
Alueen rauhoitusta koskeva valitus (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), päätös on ruotsinkielinen
29.10.2019
Maanhankintalupaa koskeva valitus, Ahvenanmaa, päätös on ruotsinkielinen
25.10.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Palovaara, Pello)
24.10.2019
Saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva kantelu
27.9.2019
Rakentamista vesistöön koskeva valituslupahakemus ja valitus (Helsinki)
27.9.2019
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Ylivieska)
17.9.2019
Julkinen hankinta (putkiurakka, Laukaa)
17.9.2019
Julkinen hankinta (putkiurakka, Laukaa)
13.9.2019
Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva hakemus (Kittilä)
30.8.2019
Valitus lomauttamista koskevassa kunnallisasiassa, Satakunnan pelastuslaitos
29.8.2019
Ydinenergialain mukaista käyttölupaa koskeva asia (Olkiluoto 3)
27.8.2019
Kaupunginjohtajan virkavaali (Pyhäjärvi)
26.8.2019
Kaivoksen keskitetyn vedenpuhdistamon ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus (Terrafame Oy, Sotkamo)
20.8.2019
Kilpailuasia (hintasuositusten antaminen)
16.8.2019
Kuntajaon muutosta koskeva valitus (Kirkkonummi, Espoo)
7.8.2019
Julkista hankintaa koskeva valitus (Terrafame Oy)
1.8.2019
Saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva asia
9.7.2019
Kunnallisvalitus (Kiinteistön myynti, Espoo Keilaniemi)
8.7.2019
Terveydensuojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Rauma)
28.6.2019
Ympäristölupaa koskevat valituslupahakemukset ja valitus (Raasepori, Karjaa)
28.6.2019
Julkinen hankinta (uimahalli, Mikkeli)
26.6.2019
Valitus Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätöksestä
19.6.2019
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta tehtyjä valituslupahakemuksia koskeva päätös ja välipäätös
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
6.6.2019
Ympäristölupa-asiaa koskevat valitukset (Orivesi)
3.6.2019
Kunnallisen viranhaltijan irtisanominen
29.5.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku kilpailuasiassa (asfalttikartelli, SA-Capital Oy)
27.5.2019
Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Laukaa)
27.5.2019
Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Päijät-Häme)
23.5.2019
Asemakaavaa koskeva valituslupahakemus (Espoo, Laajalahti ja Otaniemi, Raide-Jokeri)
21.5.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Hyrynsalmi, Lumivaara)
21.5.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Hyrynsalmi, Prokon Lumivaara)
21.5.2019
Kainuun tuulivoimamaakuntakaava
17.5.2019
Turvetuotannon ympäristölupaa koskevat valitukset (Pirttineva, Kokkola)
16.5.2019
Satakunnan maakuntavaltuuston päätös maakuntajohtajan viran täyttämisestä
14.5.2019
Valitus sähkönsiirtojohtoa koskevassa lunastusasiassa (Oulu)
10.5.2019
Jätteen loppusijoittamista koskeva valitus (kaatopaikka, Ylivieska)
10.5.2019
Jätteen loppusijoittamista koskeva valitus (kaatopaikka, Tornio)
10.5.2019
Jätteen loppusijoittamista koskeva valitus (kaatopaikka, Rovaniemi)
10.5.2019
Jätteen loppusijoittamista koskeva valitus (kaatopaikka, Oulu)
30.4.2019
Ulkomaalaisasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus
26.4.2019
Täytäntöönpanokieltohakemuksen hylkääminen
26.4.2019
Luonnonsuojelulain mukaista lunastuslupaa koskeva valitus (Nuuksio, Espoo)
26.4.2019
Luonnonsuojelulain mukaista lunastuslupaa koskeva valitus (Liminganlahti, Liminka)
24.4.2019
Pirkanmaan maakuntakaava 2040
24.4.2019
Luonnonsuojelulain mukaista lunastuslupaa koskeva valitus (Haukilamminneva, Seinäjoki)
18.4.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
18.4.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
15.4.2019
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
11.4.2019
Valtioneuvoston päätöstä Natura-poikkeuksesta koskeva valitus (Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, Kemihaaran suot)
29.3.2019
Osayleiskaavaa koskeva valitus (Hyväristönmäki, Lappeenranta)
29.3.2019
Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen (Riihimäki)
29.3.2019
Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen (Riihimäki)
22.3.2019
Menetetyn määräajan palauttaminen, vesitalousasia (Kristiinankaupunki)
20.3.2019
Kunnallisvalitus, Kittilä
14.3.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Vaala, Metsälamminkangas)
12.3.2019
Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus
8.3.2019
Julkista hankintaa koskeva valitus
7.3.2019
Vakiokorvaus sähkönjakelun keskeytymisen vuoksi (Kymenlaakson Sähköverkko Oy)
1.3.2019
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kallion louhinta ja murskaus, Kangasala)
28.2.2019
Julkinen hankinta (tulostuslaitteet ja niihin liittyvät palvelut)
28.2.2019
Ympäristölupaa koskeva valitus (maankaatopaikka, Oulu)
27.2.2019
Ympäristölupaa koskeva valitus (Raahen terästehdas)
19.2.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Isojoki, Mikonkeidas)
19.2.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Kristiinankaupunki, Mikonkeidas)
15.2.2019
Ympäristölupaa koskeva valitus (Turkistarha, Loviisa)
15.2.2019
Ympäristölupaa koskeva valitus (eläinsuoja, Hyvinkää)
11.2.2019
Tietopyynnön saattaminen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi (esittelijän muistiot)
6.2.2019
Julkinen hankinta (Tullin tulliselvitys- ja tariffijärjestelmät)
1.2.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Vesanto, Oinaskylä)
30.1.2019
Tuulivoimasähkön syöttötariffijärjestelmää koskeva asia
11.1.2019
Moottoriradan ympäristölupa (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
10.1.2019
Esitys kunnanosan siirtämisestä toiseen kuntaan (Pöytyä, Aura)
10.1.2019
Tuulivoimaosayleiskaava (Lemi, Rutaho ja Repovuori)
7.1.2019
Keskustan strateginen osayleiskaava (Tampere)

2018

2018

28.12.2018
Muutoksenhakuoikeuden saamista koskeva vaatimus
27.12.2018
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan yhteistoimintasopimuksen purkaminen
20.12.2018
Viestintämarkkina-asia (laskeva puheliikenne)
20.12.2018
Viestintämarkkina-asia (laskeva puheliikenne)
19.12.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Kristiinankaupunki, Lapväärtti)
19.12.2018
Virkasuhteeseen ottamista koskeva kunnallisvalitus, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
19.12.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Sievi, Puutikankangas)
17.12.2018
Julkinen hankinta (HUS, tutkimatta jättäminen)
17.12.2018
Kuntajakoon liittyvän selvityksen hankintaa koskeva asia (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
17.12.2018
Suunnittelutarveratkaisua koskeva valitus, Lempäälä
17.12.2018
Suunnittelutarveratkaisua koskeva valitus, Tuusula
14.12.2018
Poikkeamista rakentamisessa koskevat valitukset (Tornio)
14.12.2018
Rakennuslupaa koskeva valitus, Kittilä
12.12.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Voimalaitos, Hämeenlinna)
30.11.2018
Eläimistä saatavien sivutuotteiden kompostointilaitoksessa tapahtuvaa hävittämistä koskeva asia (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
26.11.2018
Kunnallisvalitus (Pyhärannan kunnanjohtajan viran täyttäminen)
19.11.2018
Kunnallisen viranhaltijan liikaa maksetun palkan takaisinperintä
15.11.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Sataman toiminta, Rauma)
13.11.2018
Osayleiskaavaa koskeva valitus (Tammela)
12.11.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Tampere (Tampereen kaupungin talousarvion muuttaminen)
12.11.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Tampere (raitiotie)
8.11.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Ilosjoen tuulivoimapuisto, Pihtipudas)
8.11.2018
Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva valituslupahakemus (Helsinki)
6.11.2018
Kunnan henkilöstön siirrot kunnan organisaatiomuutoksessa (Pello)
5.11.2018
Julkinen hankinta (joukkoliikennepalvelut, Itä-Suomi)
2.11.2018
Lunastuslupaa koskeva valitus (Vekaranjärvi, Kouvola)
2.11.2018
Kunnallisasia (Honkajoen määräaikaisen kunnanjohtajan virkasuhteen päättäminen)
2.11.2018
Kunnanjohtajan valinta (Honkajoki)
29.10.2018
Lunastuslupaa koskeva valitus (Lapinlahti ja Siilinjärvi)
29.10.2018
Ympäristölupaa koskevat valitukset (Lappeenranta)
25.10.2018
Julkinen hankinta (maanmuokkaus- ja kunnostusojituspalvelut)
24.10.2018
Julkinen hankinta (laitostekstiilien vuokrauspalvelu, Turku)
18.10.2018
Vesilain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Taipalsaari)
12.10.2018
Ylioppilaskokeen arvostelua koskeva asia, päätös on ruotsinkielinen
11.10.2018
Vesitalousasiaa koskeva valitus (Orimattila)
8.10.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Turku (Turun Toriparkki)
27.9.2018
Ranta-asemakaavaa koskeva asia, Savitaipale
21.9.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Multia (asianajotoimiston laskuttamisen kustannusten hyväksyminen)
21.9.2018
Valitus jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa (Lohja)
20.9.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kärkölä)
20.9.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kärkölä)
17.9.2018
Julkinen hankinta (väylänhoitopalvelut, Liikennevirasto)
17.9.2018
Julkinen hankinta (kuljetuspalvelut, Raasepori)
10.9.2018
Maisematyölupaa koskeva asia, Taipalsaari
10.9.2018
Asemakaavaa koskeva asia, Äänekoski
6.9.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluva hankinta-asia, Akaa)
5.9.2018
Satamaliikelaitoksen salassa pidettävää päätöstä koskeva kunnallisvalitus (Rauma)
29.8.2018
Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus (Oulu)
24.8.2018
Vesivoimaoikeuksiin liittyvää vesitalousasiaa koskevat valitukset (Rautjärvi)
24.8.2018
Vesivoimaoikeuksiin liittyvää vesitalousasiaa koskevat valitukset (Rautjärvi)
24.8.2018
Vesivoimaoikeuksiin liittyvää vesitalousasiaa koskevat valitukset (Rautjärvi)
23.8.2018
Julkinen hankinta, Ahvenanmaa, päätös on ruotsinkielinen
23.8.2018
Julkinen hankinta, Ahvenanmaa, päätös on ruotsinkielinen
22.8.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Multia
8.8.2018
Julkinen hankinta (suunnittelukilpailu, Tampere)
30.7.2018
Metsästyslain mukainen poikkeuslupa kesykyyhkyjen tappamiseen (Lahti)
24.7.2018
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Pieksämäki)
23.7.2018
Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Säkylä)
23.7.2018
Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Eura)
23.7.2018
Jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Huittinen)
23.7.2018
Yleiskaavaa koskeva valitus, Espoo, Finnoon osayleiskaava
19.7.2018
Lainvoimaisen päätöksen purkamista koskeva asia (Porvoo)
17.7.2018
Valitukset vesilain mukaisessa korvausasiassa ja oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämistä koskevat vaatimukset (Vuosaaren satama)
13.7.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalue)
13.7.2018
Ympäristölupaa koskevat valitukset (Kirkkonummi)
13.7.2018
Ympäristölupaa koskevat valitukset (Kirkkonummi)
13.7.2018
Ympäristölupaa koskevat valitukset (Kirkkonummi)
12.7.2018
Valitus Suomen talousvyöhykkeen taloudellista hyödyntämistä koskevassa asiassa
12.7.2018
Puolustusvoimien Lupinmäen ampumaradan ympäristölupaa koskeva valitus (Hamina)
28.6.2018
Rakennuslupaa koskeva valitus (Lohja)
27.6.2018
Hyödyllisyysmallin rekisteröintiä koskeva valitus (Forchem Oy, Rauma)
26.6.2018
Kampuksen toimintojen siirtäminen (Savonlinna)
25.6.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (jätevedenpuhdistamo, Kokkola)
20.6.2018
Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus ja kantelu (saantitodistuksella varustetun kirjelähetyksen toimittaminen yhtiölle, postin toimittamista koskeva sopimus)
15.6.2018
Koulun lakkauttamispäätöstä koskeva valitus (Jyväskylä)
14.6.2018
Lukioiden lakkauttamispäätöstä koskeva valitus (Sastamala)
14.6.2018
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Hämeenlinna, Renko)
14.6.2018
Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus (kallion louhinta ja murskaus, Hämeenlinna)
13.6.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (kompostointitoiminta, Vesilahti)
12.6.2018
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Keuruu)
12.6.2018
Hevosten pitämistä koskeva terveydensuojeluasia (Kemiönsaari), päätös on ruotsinkielinen
12.6.2018
Julkinen hankinta (väylänhoitopalvelut, Liikennevirasto)
11.6.2018
Julkinen hankinta (Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä)
11.6.2018
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Pihtipudas)
11.6.2018
Luonnonsuojelualueen perustamista koskeva valitus (Vantaa)
8.6.2018
Lainvoiman saanutta päätöstä koskeva kantelu (Imatra)
7.6.2018
Ampuma-aseasiaa koskeva valitus, Jyväskylä
6.6.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Rovaniemi)
5.6.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Sastamala)
5.6.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Lappeenranta)
5.6.2018
Julkinen hankinta (työnhakuvalmennus, Varsinais-Suomi)
4.6.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (mm. louhinta ja murskaus, Jyväskylä)
1.6.2018
Patentin kumoamista koskeva valitus
31.5.2018
Vesivoimalaitosta koskeva lupa (Jepua), päätös on ruotsinkielinen
31.5.2018
Vesivoimalaitosta koskeva lupa (Jepua), päätös on ruotsinkielinen
30.5.2018
Helsingin yleiskaavasta tehtyjä valituslupahakemuksia koskeva päätös ja välipäätös
28.5.2018
Virkasuhteen purkaminen (koulutuskuntayhtymän tulosaluejohtaja)
28.5.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Terrafame Oy, Sotkamo)
28.5.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusasiaa koskeva valitus (Terrafame Oy, Sotkamo)
28.5.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusasiaa koskeva valitus (Terrafame Oy, Sotkamo)
24.5.2018
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Soini)
23.5.2018
Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva purkuhakemus
22.5.2018
Maantielain mukaista tiesuunnitelmaa koskeva valitus (Eura)
22.5.2018
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (anonymisoidut verotuspäätökset)
18.5.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (ampumarata, Kirkkonummi)
18.5.2018
Sataman ympäristölupaa koskeva valitus (Hamina)
17.5.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Vihti)
17.5.2018
Maa-aineslupaa koskeva asia (Vihti)
17.5.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Karstula, Vihisuo)
16.5.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Juankoski, valtiontuki)
16.5.2018
Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus (Kotka)
16.5.2018
Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskeva valitus
15.5.2018
Valitukset vanhan kaivoslain mukaista louhimismaksua koskevassa asiassa (Kittilä)
15.5.2018
Kunnallinen viranhaltija (lehtorin irtisanominen)
15.5.2018
Julkinen hankinta (puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntämispalvelu, Uusimaa)
11.5.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (jääradan perustaminen, Muonio)
11.5.2018
Määräaikaisen virkasuhteen purku koeaikana, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä
9.5.2018
Valitus kiinteistötoimitusmaksua koskevassa perustevalitusasiassa (Muonio)
8.5.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (turvetuotanto, Teuva)
8.5.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (turvetuotanto, Sonkajärvi)
4.5.2018
Kotiin tuotettavat palvelut (Lapinjärvi)
26.4.2018
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Busö fjärden, Kemiönsaari)
26.4.2018
Valitukset ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Mannervesi, Uusikaupunki)
26.4.2018
Valitukset ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Mannervesi, Uusikaupunki)
26.4.2018
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Ströömi, Kustavi)
26.4.2018
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Ströömi, Kustavi)
26.4.2018
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Ströömi, Kustavi)
26.4.2018
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa (kalankasvatus, Ströömi, Kustavi)
24.4.2018
Kiviainesten murskauksen ympäristölupaa koskeva asia, Janakkala
23.4.2018
Asemakaavaa koskeva valitus, Tampere (Tammelan stadionin kehittäminen)
23.4.2018
Valitus synnytystoiminnan lopettamista koskevasta päätöksestä
19.4.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkopäätöstä koskeva valitus (Hollola)
17.4.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Kempele)
13.4.2018
Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa koskeva valituslupahakemus (Rauman sataman LNG-terminaali)
12.4.2018
Yleiskaavaa koskeva valitus (Kiinteän tieyhteyden toteuttaminen, Hailuoto)
12.4.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Sanginjoen ulkometsän suojelu, Oulu)
10.4.2018
Valitus, joka koskee avustusta raha-automaattivaroista (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
10.4.2018
Valitus, joka koskee avustusta raha-automaattivaroista (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
10.4.2018
Kiinteän muinaisjäännöksen rekisteröintiä koskeva valitus (Föglö, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
10.4.2018
Julkinen hankinta (puheentunnistusratkaisu, Uusimaa)
9.4.2018
Etuosto-oikeusasiaa koskeva valituslupahakemus (Rovaniemi)
9.4.2018
Asiakirjajulkisuutta koskeva valituslupahakemus (kunnan sisäisen tarkastuksen yksikön toimintasuunnitelmat ja tarkastusraportit)
6.4.2018
Syrjintä, esteetön pääsy yleisötilaisuuteen
6.4.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (polttoaineen jakeluasema, Lohja)
4.4.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Vöyri, Sandbacka)
3.4.2018
Valitus pysäköinnintarkastajan virkojen täyttämistä koskevassa kunnallisasiassa (Helsinki)
29.3.2018
Irak, Tuz Khurmatun turvallisuustilanne, toissijainen suojelu
27.3.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kauhava)
26.3.2018
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (susien/koirasusien genotyyppidata, Oulun yliopisto)
23.3.2018
Hallintoriita-asiaa koskeva valitus, Akaa ja Tampere (ammatillinen koulutus, yhteistoimintasopimus, kuntayhtymän purkaminen, peruspääomaosuus)
22.3.2018
Kuluttajaturvallisuusasiassa annettua päätöstä koskeva valitus
22.3.2018
Kuluttajaturvallisuusasiassa annettua päätöstä koskeva valitus
21.3.2018
Terveydenhuoltolain vastaisen toiminnan johdosta annettua päätöstä koskeva valitus (Pello)
20.3.2018
Valtionavustuksen takaisinperintää koskeva valitus
20.3.2018
Asemakaavaa koskeva valitus (Jomala; ks. myös Ahvenanmaan hallintotuomioistuin 26.4.2016 nro 20/2017, Finlex), päätös on ruotsinkielinen
19.3.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (betonijätteen hyödyntäminen yksityistien rakentamisessa, Sauvo)
19.3.2018
Luonnonsuojelulain mukaista poikkeamispäätöstä koskeva asia, Seinäjoki
16.3.2018
Kullanhuuhdontalupia koskeva valituslupahakemus (Inari)
16.3.2018
Kullanhuuhdontalupia koskeva valitus (Sotajoki, Inari)
16.3.2018
Kullanhuuhdontalupia koskeva valitus (Palsinoja, Inari)
16.3.2018
Kullanhuuhdontalupaa koskeva valitus (Palsinoja, Inari)
14.3.2018
Julkinen hankinta (teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito, Vaalan kunta)
13.3.2018
Tuulivoimaosayleiskaavaa koskeva valitus (Mastokangas, Siikajoki)
12.3.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Ypäjä, Tyrinselkä)
12.3.2018
Kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva valitusasia (Kuusamo)
9.3.2018
Kaivoslain mukaista asiaa koskeva valitus (Viiankiaapa, Sodankylä)
7.3.2018
Lupaa liikenteen ohjauslaitteen sijoittamiseen koskeva valitus (Nurmes)
7.3.2018
Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus (meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseksi myönnettävä tuki)
7.3.2018
Asemakaavaa koskeva valituslupa-asia (HaminaKotka sataman laajentaminen)
2.3.2018
Asemakaavaa koskeva valituslupahakemus, Lahti (Hennalan kasarmin asuinalueen asemakaavan muutos)
2.3.2018
Julkinen hankinta (Koivulantien raitin rakennusurakka, Kerava)
2.3.2018
Julkinen hankinta (tilannekuvajärjestelmä, Helsingin kaupunki)
1.3.2018
Etuosto-oikeusasiaa koskeva valituslupahakemus (Kontiolahti)
1.3.2018
Julkinen hankinta (kiinteistöhoitopalvelut, Kolari)
1.3.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (oikaisuvaatimus markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa hankinta-asiassa, HUS-Logistiikka)
28.2.2018
Kirkollisvalitus (Maarianhamina), päätös on ruotsinkielinen
27.2.2018
Rakennuslupaa koskeva valitus (Espoo)
23.2.2018
Vesitalousasiaa koskeva valitus (laiturin rakentaminen ja merialueen ruoppaaminen, Oulu)
23.2.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (kallion louhinta ja murskaus, Mäntsälä)
23.2.2018
Vesilain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (vedenottamon rakentaminen, Sodankylä)
22.2.2018
Vesitalousasiaa koskeva valitus (väylän ruoppaus ja massojen läjitys, Kuggviken, Inkoo)
21.2.2018
Ranta-asemakaavaa koskeva valitus (Hamina)
21.2.2018
Rakennuslupaa koskeva valitus (Lahti)
21.2.2018
Ranta-asemakaavaa koskeva valitus (Taivassalo)
20.2.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Lohja)
20.2.2018
Ulkomaisten korkeakoulututkintojen tuottamaa virkakelpoisuutta koskeva valitus
20.2.2018
Ammattipätevyyden tunnustusta koskeva valitus
19.2.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Ähtäri (omavelkainen takaus)
19.2.2018
Maisematyölupaa koskeva valitus (Pyhäjoki)
19.2.2018
Kunnallisasia (valtiontuki, Ristijärvi)
19.2.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Oulu)
16.2.2018
Julkinen hankinta (rakennustyöt, Alavuden kaupunki)
16.2.2018
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevat valitukset (Pälkäne)
15.2.2018
Julkinen hankinta (katuvalaistuksen saneeraus, Salon kaupunki)
14.2.2018
Turvetuotannon ympäristölupaa koskevat valitukset (Sammalsuo, Kouvola)
9.2.2018
Ympäristölupaa koskevat valitukset (Lahnuksen ampumarata, Espoo)
8.2.2018
Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva valitus (Oulu)
7.2.2018
Valtatien parantamiseen myönnettyä vesitalouslupaa koskeva valitus (Hartola)
1.2.2018
Esitys kunnanosan siirtämisestä toiseen kuntaan (Pori, Kankaanpää)
31.1.2018
Sälinkään-Soukkion osayleiskaava (Mäntsälä)
30.1.2018
Kunnallisasiaa koskeva purkuhakemus (takauksen myöntäminen, Juankoski)
26.1.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Liedakkalan koulun lakkauttaminen, Keminmaa)
26.1.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Liedakkalan koulun lakkauttaminen, Keminmaa)
26.1.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Liedakkalan koulun lakkauttaminen, Keminmaa)
26.1.2018
Julkinen hankinta (pesulapalvelut, Rauma)
23.1.2018
Valtionavustuksen osittainen takaisinperintä (Turku – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hanke)
19.1.2018
Henkilön lisääminen presidentinvaalin äänioikeusrekisteriin (purkuhakemus)
19.1.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Lestijärvi, Kosolankangas)
19.1.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Lestijärvi, Iso Korteneva)
19.1.2018
Tuulivoimaosayleiskaava (Lestijärvi, Hittisenneva)
15.1.2018
Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa (maaperän pilaantuminen, Ylitornio)
15.1.2018
Uudistushakkuuta edeltävän uudistussuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus (Saltvik, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
8.1.2018
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (rakennerahastohakemukset)
8.1.2018
Tekopohjavesikokeen vesitalouslupaa koskeva valitus (Nurmijärvi)
5.1.2018
Turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskeva valitus (Hinkkasuot, Keuruu)
5.1.2018
Turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskevat valitukset (Riihisuo-Maunusuo, Petäjävesi)
5.1.2018
Maisematyölupaa koskeva valitus (Oulu)
5.1.2018
Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta koskeva asia (Imatra)
4.1.2018
Terveysvalvontaa koskeva valitus (Savonlinna)
4.1.2018
Vesihuoltoasiaa koskeva valitus (Savonlinna)

2017

2017

29.12.2017
Tiesuunnitelma (Kehä I, Espoo)
28.12.2017
Julkinen hankinta (Pirkanmaan Jätehuolto Oy)
28.12.2017
Julkinen hankinta (kuljetuspalvelut, Koski Tl)
28.12.2017
Rakennuslupia koskeva valitus (tuulivoimalat, Lappeenranta)
28.12.2017
Suunnittelutarveratkaisuja koskeva valitus (tuulivoimalat, Lappeenranta)
27.12.2017
Julkinen hankinta (monitoimilaitteet, Pohjois-Karjala)
22.12.2017
Täytäntöönpanomääräystä koskeva valituslupahakemus ja valitus luonnonsuojeluasiassa (metsänhakkuut Oulujärven retkeilyalueella), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
22.12.2017
Julkinen hankinta (kaasut, HUS), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
22.12.2017
Julkinen hankinta (järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut, Liikennevirasto)
22.12.2017
Julkinen hankinta (järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut, Liikennevirasto)
21.12.2017
Poikkeamista rakentamisessa koskeva valituslupahakemus ja valitus (Helsinki)
21.12.2017
Kalankasvatuksen ympäristölupaa koskeva valitus (Föglö, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
21.12.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Rajamäen ampumarata, Laukaa)
20.12.2017
Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus
20.12.2017
Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus
18.12.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Loimaa (kiinteistöyhtiön osakekannan myynti, alihinta)
18.12.2017
Julkinen hankinta (opetussimulaattorit)
15.12.2017
Reittiliikennelupaa koskeva valitus (Tampere–Seinäjoki–Vaasa)
15.12.2017
Kuntavaaleja koskeva valitus (Kerava)
14.12.2017
Julkinen hankinta (työterveyshuoltopalvelut, Ylöjärvi)
13.12.2017
Vesitalousasiaa koskeva valitus (maalämpökaivot, Salo)
13.12.2017
Vesitalousasiaa koskeva valitus (maalämpökaivot, Ruovesi)
12.12.2017
Vesi- ja viemärihankkeen avustusta koskeva valitus (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
12.12.2017
Julkinen hankinta (koulun rakennusurakka, Simo)
12.12.2017
Jätevesilietteen aumakompostoinnin ympäristölupaa koskeva valitus (Oulu)
12.12.2017
Biokaasulaitoksen ympäristölupaa koskeva valitus (Oulu)
8.12.2017
Pysäköintivirhemaksua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Savonlinna)
8.12.2017
Julkinen hankinta (toiminnanohjausjärjestelmä, suorahankinta)
8.12.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus, (Hanasaari B -voimalaitos, Helsinki)
8.12.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Salmisaaren voimalaitos, Helsinki)
8.12.2017
Pysäköintivirhemaksua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Vantaa)
4.12.2017
Rantayleiskaavaa koskeva valitus (Rantasalmi)
4.12.2017
Yleiskaavaa koskeva asia (Juva)
1.12.2017
Poikkeamista rakentamisessa koskevat valitukset (Kirkkonummi)
1.12.2017
Jätteen hyödyntämispalvelun hankinta, Porin kaupunki
1.12.2017
Turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva valitus (Riihi-Peuraneva, Keuruu, Ähtäri ja Virrat)
1.12.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Rummakkoneva, Keuruu)
30.11.2017
Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus (Oulaskankaan synnytyssairaalan toiminnan jatkaminen)
30.11.2017
Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan I–Tuulivoima vahvistamista koskevat valitukset
28.11.2017
Patenttia koskeva valitus (sähkökiuas)
28.11.2017
Julkinen hankinta (irtokalusteet, Aalto-korkeakoulusäätiö)
28.11.2017
Turvetuotantoalueen ympäristölupamääräysten tarkistamista koskeva päätös (Toholampi)
27.11.2017
Valitus kaivospiirin määräämistä koskevassa asiassa (Paltamo)
24.11.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Haapavesi ja Kärsämäki)
24.11.2017
Julkinen hankinta (tekojääjärjestelmä, Tampere)
23.11.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Savisuo, Savonlinna)
23.11.2017
Ympäristölupamääräykseen perustuvaa selvitysvelvollisuutta koskeva valitus (Kontiolahti)
22.11.2017
Kaivosasiaa koskevat valitukset (Kuusamo)
21.11.2017
Maa-aineslupaa koskeva asia (Kärkölä)
21.11.2017
Vesilain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Savonlinna), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
20.11.2017
Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupaa koskeva asia (Asikkala)
20.11.2017
Julkinen hankinta (paino- ja tulostustyöt, Vantaa)
20.11.2017
Julkinen hankinta (päiväkodin putkiurakka, Viitasaari)
20.11.2017
Vesilain mukaista hallintopakkoasiaa koskeva valitus (Salo)
17.11.2017
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Mäntsälä)
16.11.2017
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Laukaa)
16.11.2017
Turvetuotannon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva valitus (Pyöreäsuo, Mikkeli)
15.11.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus (Espoo, Lommila)
15.11.2017
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Petäjävesi)
13.11.2017
Julkinen hankinta (oppilaskuljetukset, Jyväskylä)
10.11.2017
Julkinen hankinta (täytäntöönpanon salliminen, valituslupa-asia)
10.11.2017
Julkinen hankinta (urkujen peruskorjaus, Muhos)
10.11.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Anjalankosken tehtaat)
10.11.2017
Julkinen hankinta (purku-urakka, Pohjois-Savo)
10.11.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kaipolan paperitehdas)
9.11.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Jämsänkosken voimalaitos)
9.11.2017
Ojituksen kustannusten jakoa koskeva valitus (Somero)
9.11.2017
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Sastamala)
8.11.2017
Valitus kuorma-autolla suoritettavaa tilausliikennettä koskevassa liikennelupa-asiassa (Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
3.11.2017
Kansallispuiston järjestyssääntöä koskeva asia, Urho Kekkosen kansallispuisto
3.11.2017
Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupaa koskeva asia, Hollola
3.11.2017
Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupaa koskeva asia, Porvoo
1.11.2017
Eläinsuojan ympäristölupaa koskeva valitus (Hämeenlinna)
30.10.2017
Tuulivoimaloiden rakennuslupia koskeva valituslupahakemus ja valitus (Hartola), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
27.10.2017
Valitus kiinteistön siivoamista koskevassa hallintopakkoasiassa
26.10.2017
Ranta-asemakaavaa koskeva valitus (Hanko, Björkskär)
25.10.2017
Julkinen hankinta (hiihtosilta, Kauhava)
25.10.2017
Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus
25.10.2017
Patenttia koskeva valitus, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
24.10.2017
Julkinen hankinta, sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut, Hansel Oy
24.10.2017
Kaivosasiaa koskeva valitus (Paltamo)
24.10.2017
Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuoden 2013 rahoitusta koskeva valitus
24.10.2017
Ulkomailla järjestettävän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuoden 2009 ja vuosien 2010-2011 rahoituksen takaisinperintää koskevat valitukset
20.10.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Kansanäänestysaloite, virheellinen sanamuoto), Pyhäranta
19.10.2017
Paliskunnan eloporojen määrää ja kiintiöjärjestelmää koskeva päätös (Pudasjärvi)
19.10.2017
Julkinen hankinta (kivimurske, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
19.10.2017
Julkinen hankinta (työkoneet ja kuljetuspalvelut, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
19.10.2017
Julkinen hankinta (opaskoirapalvelut, Päijät-Häme)
17.10.2017
Kansalaisuusasiaa koskeva valitus
16.10.2017
Julkinen hankinta (Porvoo), päätös on ruotsinkielinen
16.10.2017
Julkinen hankinta (lääkäripalvelut, Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
13.10.2017
Julkinen hankinta (ensihoidon D-kiireellisyysluokan tehtävät, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
12.10.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (testausraportit ym.)
12.10.2017
Pahtavaaran kaivoksen ympäristölupaa koskeva valitus (Sodankylä)
11.10.2017
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskeva valitus (Kemiönsaari)
11.10.2017
Ranta-asemakaavaa koskeva asia, Loppi
11.10.2017
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskeva valitus (Loviisa)
11.10.2017
Ympäristölupaan liittyvää jätevakuutta koskeva valitus (Kemi)
6.10.2017
Kirkollisasia, irtisanominen
4.10.2017
Kunnan viranhaltijan valintaa koskeva valitus (Järvenpää), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
29.9.2017
Virkasuhteen purkaminen (Puolustusvoimat)
29.9.2017
Asemakaavaa koskeva asia, Turku, ”Port Aboa”
28.9.2017
Rakennuslupaa koskevat valituslupahakemukset (Tampere, Laukontori)
25.9.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva asia (Kötyskäsaarenneva ja Iso Vehkaneva, Kruunupyy ja Kaustinen)
22.9.2017
Pengertien rakentamista koskeva vesitalouslupa-asia (Parainen)
22.9.2017
Venesataman laajentamista koskeva vesitalouslupa-asia (Kustavi)
20.9.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskevat valitukset (Raasepori)
20.9.2017
Tienvarsimainoksia koskeva valitus (Lohja)
20.9.2017
Tienvarsimainoksia koskeva valitus (Lohja)
18.9.2017
Tienvarsimainosta koskeva valitus (Oulu)
18.9.2017
Tienvarsimainosta koskeva valitus (Hyvinkää)
13.9.2017
Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva hallintoriita-asia
7.9.2017
Osayleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset (Nakkila)
7.9.2017
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan vahvistamista koskeva valitus
6.9.2017
Osayleiskaava (Pellingin saaristo, Porvoo)
5.9.2017
Yleiskaavaa koskeva asia, Rovaniemi
4.9.2017
Julkinen hankinta (vartiointipalvelu, Espoo)
1.9.2017
Menetetyn määräajan palauttamista koskeva asia, Espoo
30.8.2017
Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus (Valtatie 5, Mikkeli – Juva)
30.8.2017
Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus (Valtatie 4, Jyväskylä – Laukaa)
30.8.2017
Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus (Valtatie 6, Luumäki – Lappeenranta)
29.8.2017
Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva valitus (Sipoo)
28.8.2017
Osayleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset (Nurmijärvi, Klaukkala)
28.8.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus (Loviisa, Harmaakallio)
23.8.2017
Julkinen hankinta (lääkäripäivystyspalvelut, Päijät-Häme)
18.8.2017
Postilain mukainen yleispalveluvelvoitteen asettaminen, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
18.8.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva asia (kaupungin ja työntekijän välinen sovintosopimus)
17.8.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Kaitasuo, Humppila)
17.8.2017
Tuulivoimayleiskaava (Merikarvia, Köörtilä), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
17.8.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Merikarvia, Korpi-Matti), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
15.8.2017
Passiasiaa koskeva valitus
14.8.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kaukaan Voima Oy, Lappeenranta)
11.8.2017
Meluilmoituksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset (Laukaa), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
11.8.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (nimikirjanotteet)
11.8.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (kaupungin valmiussuunnitelma)
11.8.2017
Maa-aineslupaa koskeva asia (Lempäälä)
11.8.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Märkäneva, Maalahti), päätös on ruotsinkielinen – samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
10.8.2017
Yleiskaavaa koskeva asia, Virrat
9.8.2017
Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa (kalankasvatus, Storströmmen, Parainen)
9.8.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (maanvuokrasopimus, Kotka)
1.8.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Loukkusaarenneva, Perho)
27.7.2017
Vesihuoltomaksuja koskeva valitus (Hartola)
27.7.2017
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamista koskeva asia (Lapua)
27.7.2017
Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta koskeva asia (Orimattila)
25.7.2017
Tilaajavastuulain mukaista laiminlyöntimaksua koskeva valitus
24.7.2017
Julkinen hankinta (KL-Kuntahankinnat Oy)
21.7.2017
Yrityksen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen takaisinperintää koskeva valitus
20.7.2017
Kyläyleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus (Kangasala, Pakkala)
20.7.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Punkalaidun, Isosuo)
20.7.2017
Yleiskaavaa koskeva asia, Hämeenlinna
14.7.2017
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Sydän-Suomi)
14.7.2017
Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen järjestämistä koskeva valitus (Länsi-Uusimaa)
14.7.2017
Rahankeräyslupaa koskeva valitus
12.7.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös (Väinölänranta, Jyväskylä)
7.7.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Kokkola)
7.7.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (ajoharjoittelurata, Kuusamo)
6.7.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus
6.7.2017
Pelastuslain mukaista maksua koskeva valitus (Tornio)
6.7.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (talousarvion hyväksyminen, yhdistymissopimuksen/investointisuunnitelman sitovuus, Savonlinna)
5.7.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Uurainen)
5.7.2017
Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus
5.7.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskevat valituslupahakemukset (Helsinki, Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys)
3.7.2017
Poikkeamista rakentamisessa koskeva valitus (autopaikoitus, Salo)
30.6.2017
Kunnallisasiaa koskevat valitukset (Tampere)
29.6.2017
Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva kunnallisvalitus (Lohja)
29.6.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus, (Iso Sarvineva, Kurikka)
27.6.2017
Kuntajaon muutosta koskeva valitus (Vihti, Nurmijärvi)
22.6.2017
Jätelain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (Kirkkonummi)
22.6.2017
Jätelain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (Alavieska)
20.6.2017
Palautettavan valtionavustuksen kohtuullistaminen (Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä)
15.6.2017
Terveyshaitta-avustusta koskeva valitus
13.6.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Alajärvi, Louhukangas)
13.6.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Alajärvi, Möksy)
12.6.2017
Energiatuen maksamisen lopettamista, palauttamista ja takaisinperintää koskeva valitus (Kissakosken vesivoimalaitoksen uusiminen)
12.6.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Uusikaarlepyy, Kröpuln), päätös on ruotsinkielinen
9.6.2017
Valitus palkkaa vastaavaa korvausta koskevassa hallintoriita-asiassa
8.6.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (kansalaisuushakemusasiakirjat)
8.6.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (kokouspöytäkirjat ja sopimusasiakirjat)
8.6.2017
Ympäristölupaa koskeva valitus (Ekokem-Palvelu Oy, kaatopaikkatoiminta ja teollisuusjätteen käsittely, Kokkola)
8.6.2017
Ympäristöluvan tarkistamista koskeva valitus (Evijärven peruna Oy, Evijärvi)
7.6.2017
Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus (Hämeenlinna)
7.6.2017
Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus (Hämeenlinna)
6.6.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus (Tampere, Hervanta ja Rusko)
2.6.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Kurikka, Ponsivuori)
2.6.2017
Julkinen hankinta (IS-Hankinta Oy/Ylä-Savon Sote-kuntayhtymä)
1.6.2017
Kunnallisvalitus talousarvion hyväksymistä koskevassa asiassa (investointimääräraha)
1.6.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Kurikka)
1.6.2017
Tuulivoimaosayleiskaava (Kannus, Kuuronkallio)
29.5.2017
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Liperi)
29.5.2017
Terveydensuojelua koskeva valitus (Helsinki)
29.5.2017
Poikkeuslupaa suden metsästykseen koskeva asia (Kiuruvesi ja Vieremä)
24.5.2017
Kunnan taloutta koskeva valitus (Hyrynsalmi)
23.5.2017
Julkinen hankinta (sähköiseen ylioppilastutkintoon tarvittava järjestelmä, Ylioppilastutkintolautakunta)
22.5.2017
Etiopia, ajantasainen maatilanne, oromo
22.5.2017
Julkista hankintaa koskeva valitus, päätös on ruotsinkielinen
19.5.2017
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Ylöjärvi)
17.5.2017
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Kangasala)
17.5.2017
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskevat valitukset (Siilinjärvi)
17.5.2017
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskevat valitukset (Hyvinkää)
17.5.2017
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Hyvinkää)
17.5.2017
Murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Lohja)
16.5.2017
Vesitalousasiaa koskeva valitus (lakanneen lossin suojavalliin kohdistuvat käyttöoikeudet, Iitti)
16.5.2017
Ampumarataa koskeva ympäristölupa-asia (Lapua)
15.5.2017
Maantielain mukaista yleissuunnitelmaa koskeva valitus (Klaukkalan ohikulkutie)
12.5.2017
Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava, päätös on ruotsinkielinen
11.5.2017
Ranta-asemakaavaa koskeva valitus (Hanko)
9.5.2017
Talvivaaran kaivoksen vakuuksiin liittyvää ympäristölupa-asiaa koskeva valitus, Sotkamo
9.5.2017
Talvivaaran kaivoksen rauennutta ympäristölupa-asiaa koskeva valitus, Sotkamo
8.5.2017
Julkinen hankinta (koulun rakennusurakka, Konnevesi)
4.5.2017
Tiesuunnitelmaa koskeva valitus (Finström, Ahvenanmaa), päätös on ruotsinkielinen
4.5.2017
Julkinen hankinta (Kajaani)
4.5.2017
Reittiliikennelupaa koskeva valitus
4.5.2017
Reittiliikennelupaa ja sen muuttamista koskeva valitus
4.5.2017
Reittiliikenneluvan muuttamista koskeva valitus
4.5.2017
Reittiliikennelupaa koskeva valitus
4.5.2017
Reittiliikennelupaa koskeva valitus
4.5.2017
Reittiliikennelupaa koskeva valitus
4.5.2017
Reittiliikenneluvan muuttamista koskeva valitus
2.5.2017
Julkinen hankinta (koulukuljetukset, Juuka)
28.4.2017
Julkinen hankinta (korkeapainesammutusjärjestelmä, Pohjois-Karjala)
28.4.2017
Rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavaa avustusta koskeva valitus
20.4.2017
Kilpailuoikeutta koskeva asia
20.4.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (verotusasiakirja)
20.4.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (verotusasiakirja)
20.4.2017
Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen (Tampereen Perussuomalaiset ry:n valitus)
13.4.2017
Yleiskaavaa koskeva asia (Pihtipudas)
13.4.2017
Vesitalouslupaa koskevat valitukset (Siniharjun vedenottamo, Kauhajoki)
13.4.2017
Vesitalouslupaa koskevat valitukset (Kantinkankaan ja Kauraharjun vedenottamot, Karvia)
12.4.2017
Luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa koskeva asia (Tampereen raitiotiehanke)
6.4.2017
Henkilön lisääminen kuntavaalien äänioikeusrekisteriin (purkuhakemus)
6.4.2017
Somalia, Mogadishun turvallisuustilanne
5.4.2017
Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa-asia (tiehanke, Kauhava)
4.4.2017
Ampumarataa koskeva ympäristölupa-asia (Hollola)
4.4.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus (Nälkälinnanmäki, Savonlinna)
3.4.2017
Julkinen hankinta (jätesäiliöt, Vantaa)
31.3.2017
Valitus ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävän muuttamisesta (VALMA-koulutuksen järjestäminen)
31.3.2017
Julkinen hankinta (lastenkalusteet, Tampereen kaupunki)
31.3.2017
Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymispäätöstä koskevat valitukset
31.3.2017
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaa koskevat valitukset
30.3.2017
Potilasvakuutuskeskuksen määräämää korotettua vakuutusmaksua koskeva perustevalitus
29.3.2017
Valitus tuotekehityslainan takaisin perintää koskevassa asiassa
28.3.2017
Luokanopettajan virkojen täyttämistä koskeva valitus (Tampereen kaupunki)
27.3.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (määräraha, osakkeiden hankinta, takausvastuusta vapauttaminen, kunnan toimiala, valtiontuki, JK Juusto Kaira Oy)
22.3.2017
Osayleiskaavaa koskeva valitus (Tuusula)
16.3.2017
Julkinen hankinta (seulontamammografiatutkimukset, Helsingin kaupunki)
15.3.2017
Oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävää valtionavustusta koskeva valitus (Valtimon kunta)
15.3.2017
Kunnallisvalitus (kahden koulun lakkauttaminen, Vantaa)
14.3.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (konsulttisopimus)
14.3.2017
Rakennusrasitteen perustamista koskeva valitus (Tapiola, Espoo)
13.3.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (virkamiehen irtisanominen)
13.3.2017
Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva valitus (Karkkila)
10.3.2017
Osayleiskaavaa koskeva valitus (Koivusaari, Helsinki)
9.3.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus (Vihti)
9.3.2017
Asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus (Vihti)
9.3.2017
Ajoneuvon rekisterimerkintää koskeva valitus
7.3.2017
Valitukset kaivospiirin määräämistä koskevassa asiassa (Paltamo)
7.3.2017
Pidennetyn ajan myöntäminen kaivostyöhön ryhtymistä varten (Paltamo), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
7.3.2017
Osayleiskaavaa koskeva valitus (Savilahti, Kuopio)
7.3.2017
Julkinen hankinta (ensihoitopalvelu, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
7.3.2017
Julkinen hankinta (ensihoitopalvelu, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)
6.3.2017
Valtionosuuteen oikeutetuksi orkesteriksi hyväksymistä koskeva valitus
3.3.2017
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Kaavi)
3.3.2017
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Siilinjärvi)
3.3.2017
Maa-aineslupaa koskeva valitus (Karvia)
3.3.2017
Taksiluvan peruuttamista koskeva valitus
3.3.2017
Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava, samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste
2.3.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Karjosuo, Multia)
2.3.2017
Turvetuotannon ympäristölupaa koskeva valitus (Teerisuo, Konnevesi)
1.3.2017
Korppoon rantayleiskaavaa koskeva valitusasia
1.3.2017
Taksiliikennettä koskeva valitus (Turku)
1.3.2017
Taksiliikennettä koskeva valitus (Turku)
1.3.2017
Joukkoliikenteen järjestämistä koskeva valitus (Jyväskylä)
1.3.2017
Sähköpätevyystodistusta koskeva valitus
28.2.2017
Valtionosuuden osittaista takaisinperintää koskeva valitus (Lieksa)
28.2.2017
Valtionosuuden osittaista takaisinperintää koskeva valitus (Lieksa)
24.2.2017
Itäisen Suomenlahden kansallispuiston järjestyssääntöä koskevat valitukset
24.2.2017
Maksutalletus (Espoon kaupunki)
24.2.2017
Maksutalletus (Hollolan kunta)
23.2.2017
Julkinen hankinta (toimistokalusteet, Helsinki ja Uusimaa)
23.2.2017
Julkinen hankinta (kirjat, Tampere)
23.2.2017
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta koskeva valitus
22.2.2017
Julkinen hankinta (kiireettömät potilassiirtokuljetukset, Kanta-Häme)
22.2.2017
Maatalouden ympäristötuen erityistuen takaisinperintää koskeva valitus
22.2.2017
Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskausta koskeva ympäristölupa-asia (Länsisalmi, Vantaa)
20.2.2017
Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava (Oulainen)
17.2.2017
Virkasuhteen irtisanomista koskeva valitus ministeriön päätöksestä (valitustie)
17.2.2017
Valitus vesilain mukaisessa yleisen paikallisväylän määräämistä ja kanavan kunnostamista koskevassa asiassa (Kimolan kanava, Kouvola ja Iitti)
17.2.2017
Julkinen hankinta (toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalvelut, Espoon kaupunki)
16.2.2017
Julkinen hankinta (Turun kaupunki)
16.2.2017
Tuulivoimaloiden ympäristölupia koskevat valitukset (Kalajoki)
15.2.2017
Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus
10.2.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (raportit kunnan asumispalveluyksikön toiminnasta)
9.2.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (valiokunnan puheenjohtajalle ja sihteerille lähetettyjen sähköpostiviestien lähettäjä- ja otsikkotiedot)
9.2.2017
Valitukset vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti ratkaistavassa vahinkojen korvaamista koskevassa asiassa (Loviisan voimalaitos)
8.2.2017
Maataloustukien takaisinperintää koskeva valitus
8.2.2017
Osayleiskaavaa koskevat valitukset (Tahkon keskusta, Kuopio)
1.2.2017
Julkinen hankinta (Hämeenlinna)
31.1.2017
Julkinen hankinta (työvoimakoulutus, Pohjois-Savo)
31.1.2017
Julkinen hankinta (kielikoulutuspalvelut, Verohallinto)
31.1.2017
Julkinen hankinta (kielikoulutuspalvelut, Eläketurvakeskus)
27.1.2017
Julkinen hankinta (palveluliikenteen kutsubussit, Vaasa)
25.1.2017
Julkista hankintaa koskeva valitus (Salo, Paimio, Kemiönsaari, Sauvo)
23.1.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (irtisanomisilmoitus)
23.1.2017
Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (liiketoiminnan myyntiä koskeva kauppakirja)
18.1.2017
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistaminen (Tampere)
16.1.2017
Yleisavustuksen myöntämistä nuorisojärjestölle koskeva valitus
16.1.2017
Yleisavustuksen myöntämistä nuorisojärjestölle koskeva valitus
13.1.2017
Julkinen hankinta (pesula- ja tekstiilien vuokrauspalvelut, Turku)
12.1.2017
Taksiluvan peruuttamista koskevat valitukset
12.1.2017
Julkista hankintaa koskeva valitus (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), päätös on ruotsinkielinen
12.1.2017
Julkinen hankinta (Puolustusvoimat)
11.1.2017
Maaseudun yritystukien takaisinperintää koskeva valitus
11.1.2017
Kaivospiirin muuttamista koskeva asia (Savukoski)
10.1.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (sataman vuokrasopimukset, Rauma)
9.1.2017
Kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskeva valitus (Säkylä)
9.1.2017
Teollisuuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskeva valitus (Säkylä)
9.1.2017
Jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa koskeva valitus (Eura)
9.1.2017
Erikoispaperitehtaan ympäristölupaa koskeva valitus (Eura)
5.1.2017
Tuulivoimayleiskaava (Humppila)
5.1.2017
Tuulivoimayleiskaava (Urjala)
4.1.2017
Kunnallisasiaa koskeva valitus (Kittilä)
 
Julkaistu 14.1.2020
Sivun alkuun |