Muu päätös 593/2020

Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus (polttonesteen jakeluasema, Ruovesi)

Antopäivä: 13.2.2020
Taltionumero: 593
Diaarinumero: 2511/1/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T593

Asia Valituslupahakemus ympäristölupa-asiassa

Muutoksenhakija Ruoveden kunta

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 26.4.2019 nro 19/0160/3

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 190 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi, oikeusneuvokset Mika Seppälä, Jaakko Autio, Pekka Aalto ja Monica Gullans sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Anna-Liisa Kivimäki. Asian esittelijä Päivi Korkeakoski.

 
Julkaistu 13.2.2020