KHO:2016:110

Lapselle oli vanhempien toivomuksesta sukunimenä virheellisesti rekisteröity äidin kaksiosainen sukunimi, joka oli muodostettu siten, että äiti käytti entistä sukunimeään perheen yhteisen sukunimen edellä. Lapsen sukunimi oli nimilain vastaisena rekisteröity ilmeisen virheellisesti. Sukunimi olisi ollut korjattavissa ilman vanhempien suostumustakin. Kun maistraatti oli aloittanut korjaamismenettelyn yli viisi vuotta rekisteröinnin jälkeen, sukunimeä ei silti voitu muuttaa hallintolain 50 §:n nojalla asiavirheen korjaamisena. Äänestys 3–2.

Nimilaki 2 § 1‒4 momentti sekä 7 § 1 ja 3 momentti

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 4 § 1 momentti, 13 § 1 momentti ja 21 §

Hallintolaki 50 § ja 52 § 1 momentti

Se³los³te on ko³ko³nai³suu³des³saan ruot³sin³kie³li³sel³lä pää³tös³si³vus³tol³la.