KHO:2016:110

Nimi – Sukunimi – Vanhemman kaksiosainen sukunimi – Perheen yhteinen sukunimi – Rekisterimerkintä – Virheellisen rekisterimerkinnän korjaaminen – Maistraatin toimivalta – Asiavirheen korjaaminen – Korjaaminen asianosaisen vahingoksi – Ilmeinen virhe – Asianosaisen oma menettely – Määräaika

Vuosikirjanumero: KHO:2016:110
Antopäivä: 11.7.2016
Taltionumero: 3070
Diaarinumero: 3170/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:110

Lapselle oli vanhempien toivomuksesta sukunimenä virheellisesti rekisteröity äidin kaksiosainen sukunimi, joka oli muodostettu siten, että äiti käytti entistä sukunimeään perheen yhteisen sukunimen edellä. Lapsen sukunimi oli nimilain vastaisena rekisteröity ilmeisen virheellisesti. Sukunimi olisi ollut korjattavissa ilman vanhempien suostumustakin. Kun maistraatti oli aloittanut korjaamismenettelyn yli viisi vuotta rekisteröinnin jälkeen, sukunimeä ei silti voitu muuttaa hallintolain 50 §:n nojalla asiavirheen korjaamisena. Äänestys 3–2.

Nimilaki 2 § 1‒4 momentti sekä 7 § 1 ja 3 momentti

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 4 § 1 momentti, 13 § 1 momentti ja 21 §

Hallintolaki 50 § ja 52 § 1 momentti

Se­los­te on ko­ko­nai­suu­des­saan ruot­sin­kie­li­sel­lä pää­tös­si­vus­tol­la.

 
Julkaistu 11.7.2016