KHO:2016:192

Tavaramerkin rekisteröinti – Sekaantumisvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etuoikeus – Etusija

Vuosikirjanumero: KHO:2016:192
Antopäivä: 30.11.2016
Taltionumero: 5092
Diaarinumero: 3605/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:192

Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa koskeva säännös ei koskenut tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten arviointia. Tavaramerkin FOX rekisteröintiä koskeva hakemus oli tämän vuoksi voitu hylätä sillä perusteella, että se aiheutti sekaannusvaaran suhteessa fox-sanan sisältäviin aikaisemmalla etuoikeudella oleviin kahteentoista yhteisötavaramerkkirekisteröintiin, yhteen kansainväliseen tavaramerkkirekisteröintiin ja kahteen toiminimirekisteröintiin. Näitä rekisteröintiesteitä ei voitu sivuuttaa sillä perusteella, että hakijalla oli itsellään useita fox-sanan sisältäviä rekisteröintejä, joiden etuoikeus oli vielä aikaisempi.

Tavaramerkkilaki 1 § 3 momentti (39/1993), 6 § 1 momentti (996/1983), 7 § (7/1964) ja 14 § 6 (996/1983), 8 (1220/2004) ja 9 kohta (56/2000) sekä 9 § ja 14 § 1 momentti 6 sekä 7 kohta ja 2 momentti

HE 128/1962 vp ja HE 24/2016 vp

Vrt. KHO 13.10.2005 T 1144, KHO 20.8.2013 T 2575 ja KHO 18.3.2014 T 816

Seloste on kokonaisuudessaan ruotsinkielisellä päätössivustolla.

 
Julkaistu 30.11.2016