Tietoa sivustosta

Korkeimman hallinto-oikeuden sivuille on koottu tietoa korkeimman hallinto-oikeuden toiminnasta ja päätöksistä.

Palvelua ylläpitää ja siitä vastaa korkeimman hallinto-oikeuden viestintäyksikkö. Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Korkein hallinto-oikeus ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.

Palvelun suomen- ja ruotsinkieliset osiot ovat sisällöltään laajimmat. Verkkopalvelusta löytyy jonkin verran tietoa myös muilla kielillä. Nämä sisällöt löytyvät kohdista In English - Fr - Sme.

Rakenne

Sivuston käyttöliittymä on jaettu kolmeen palstaan. Vasemmalla palstalla on palvelun valikko, keskipalstalla sivun pääasiallinen sisältö ja oikealla palstalla lisätietoa esimerkiksi linkkejä muille sivustoille. Sivun alalaitaan (footer) on koottu linkkejä keskeisiin sisältöihin.

Toiminnot

Sivun yläreunaan muodostuva linkkipolku kertoo käyttäjän sijainnin sivustolla.

Sivuston käyttöliittymä on skaalautuva eli käyttäjä voi muuttaa tekstien kokoa oikeasta yläkulmasta A-painikkeista tai selaimen Näytä-valikosta valitsemalla Tekstin koko.

Haku

Tietoa voi etsiä sivuilta hakutoiminnon avulla. Tiedon löytymistä helpottaa myös sivukartta.

RSS-palvelu

Korkeimman hallinto-oikeuden tiedotteet ja vuosikirjapäätökset ovat saatavilla RSS-palveluna. Otsikkolinkkien käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, ja niitä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Korkeimmalla hallinto-oikeudella on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu. Sivuilla olevien kuvien kuvaajat on mainittu, jos kuvaaja on ulkopuolinen taho.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on aina sovittava erikseen KHO:n viestintäyksikön kanssa.

Liitetiedostojen edelleen jakaminen ilman lupaa muualla kuin KHO:n verkkopalvelussa on kielletty. Yksittäisiin kuviin linkittäminen on ehdottomasti kielletty.

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Korkeimman hallinto-oikeuden verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä kerätään kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. Lisätietoja tietosuojasta.

Tekniset suositukset

Verkkosivut toimivat Internet Explorer 7 ja Firefox 3.5 sekä uudemmilla selainversioilla. Sivusto toimii myös Chromella ja Safarilla.

PDF-muotoisten dokumenttien lukemiseen tarvitaan Adobe Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa.

Valtioneuvoston verkossa on tietoturvasyistä estetty eräiden liitetiedostotyyppien välitys. Estettyjä ovat sellaiset liitetiedostotyypit, joita yleisesti käytetään virusten tai muun suoritettavan mahdollisesti haitallisen ohjelmakoodin välitykseen. Seuraavat yleisesti käytetyt liitetiedostotyypit poistetaan valtioneuvoston verkkoon tulevasta ja sieltä lähtevästä sähköpostiliikenteestä: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs ja .zip. Asiasta enemmän valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Palaute ja lisätietoja

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta.

Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 24.5.2018