Övriga förvaltningsdomstolar

Enligt grundlagen är högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna allmänna förvaltningsdomstolar. På förvaltningsrättskipningens område finns också Ålands förvaltningsdomstol och två specialdomstolar, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen.

 
Publicerad 30.6.2016