Lediga tjänster

På denna sida meddelas om lediga tjänster som domare, sakkunnigledamot och föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen.

Lediga uppgifter för kanslipersonalen visas under ansökningstiden på Heli Lediga tjänster/arbetsplatser (nedan), enligt tjänst eller uppgiftsbeskrivning.


Lediga tjänster

Vid HFD ett uppdrag som MILJÖSAKKUNNIGRÅD i bisyssla
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 20.12.2019)

Heli Lediga tjänster/arbetsplatser

 
Publicerad 26.3.2019