Vid högsta förvaltningsdomstolen ett tjänsteförhållande som JUSTITIERÅD FÖR VISS TID

Sista ansökningsdag:
02.08.2019
Anmälande ämbetsverk:
Högsta förvaltningsdomstolen

Vid högsta förvaltningsdomstolen tillsätts ett tjänsteförhållande som JUSTITIERÅD FÖR VISS TID från tidigast 1.9.2019 till högst 31.12.2019.

Om utnämning av ledamöterna vid högsta förvaltningsdomstolen samt om behörighetsvillkoren för dessa bestäms i domstolslagen.

Ansökningar med matrikelutdrag eller meritförteckning ska vara framme hos högsta förvaltningsdomstolen senast 2.8.2019 inom ämbetsverkets öppethållningstid under e-postadressen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi eller under adressen PB 180, 00131 Helsingfors (Fabiansgatan 15).

Högsta förvaltningsdomstolen 3.7.2019

Biträdande kanslichef Marko Leppänen

 
Publicerad 4.7.2019
Tillbaka till början |