Corona

Här samlar högsta förvaltningsdomstolen information om hur corona-viruset påverkar verksamheten i HFD.

Förvaltningsdomstolarna tryggar medborgarnas rättigheter också under undantagsförhållanden Inverkan av coronavirus på HFD:s verksamhet
 
Publicerad 20.3.2020