2005

juni
17.6.2005
»

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ändra Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 23.6.2004 om beskattning av s.k. överstora spritlaster. Högsta förvaltningsdomstolen har nu för första gången tagit ställning till den mängd alkoholdrycker som en privatperson skattefritt får föra in till landet för eget bruk.

10.6.2005
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag givit ett avgörande ( HFD:2005:37 ) med vilket högsta förvaltningsdomstolen har upphävt det beslut av statsrådet med vilket statsrådet 19.5.2004 har avslagit Ladbrokes Oy:s ansökan om tillstånd att få ordna penningspel i Finland.

april
13.4.2005
»

Behandlingstiderna för besvär som gäller byggande eller planläggning förkortades under år 2004 från nästan elva månader till närmare tio månader. I högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förkortades handläggningstiden för motsvarande ärenden med nästan fyra månader, dvs. till 10,1 månad.

Publicerad 22.5.2014