2006

september
8.9.2006
»

Europeiska unionens miljödomare samlas för första gången till konferens i Finland 15.–16.9.2006. Under konferensen utbyter domarna erfarenheter om hur nätverket Natura 2000 inverkar på beslut som berör miljön.

augusti
23.8.2006
»

Europeiska människorättsdomstolens president Luzius Wildhaber besöker 28. - 29.8.2006 Finland på inbjudan av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. I besöket deltar också Matti Pellonpää, som är finsk domare vid människorättsdomstolen, samt domstolens biträdande registrator Michael O´Boyle.

maj
16.5.2006
»

Finland får besök av ledamöter av Europeiska gemenskapernas domstol. I början av besöket ordnas i högsta förvaltningsdomstolen ett informationstillfälle, vid vilket EG-domstolens president Vassilios Skouris, högsta domstolens president Pauliine Koskelo och högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg talar.

Publicerad 22.5.2014