2008

september
10.9.2008
»

Enligt ett årsboksavgörande som högsta förvaltningsdomstolen har givit i dag ( HFD:2008:67 ) är den värdebestämningsmetod som tullen tillämpar i beskattningen av importbilar genomskinligt och inte på allmän nivå diskriminerande för en privatperson som importerar en bil.

januari
15.1.2008
»

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besvären över det beslut som statsrådet i juni 2007 fattade om att foga sydvästra Sibbo och den så kallade Västerkullakilen i Vanda till Helsingfors. Över beslutet anfördes sammanlagt 25 besvär. Av dem återtogs tre och i ett fall avvisades besvären utan prövning som försenade.

Publicerad 22.5.2014