2009

december
18.12.2009
»

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kommunikationsverkets beslut om prissättning av Digita Oy:s televisionssändningstjänster och återförvisar ärendet till kommunikationsverket för ny behandling. Kommunikationsverkets beslut var ett svar på en begäran om åtgärder som hade framställts av MTV Oy, Subtv Oy, Rundradion Ab, Suomen Urheilutelevisio Oy och SW/Television Oy Nelonen. Dessa bolag ansåg att Digita tar överpriser för sina tjänster.

7.12.2009
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort 316 ärenden som gällde tullens beslut om farledsavgifter åren 1999–2004. Rederibolagen hade begärt att besluten ska återbrytas.

september
29.9.2009
»

I Finland existerade 1994–2002 en riksomfattande asfaltkartell. Detta framgår av ett beslut som högsta förvaltningsdomstolen har gett i dag. I kartellen deltog alla de största aktörerna i asfaltbranschen. Med beslutet avgjorde högsta förvaltningsdomstolen sju asfaltbolags samt Konkurrensverkets besvär över marknadsdomstolens beslut från december 2007.

april
9.4.2009
»

Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att höstens kommunalval ska förrättas på nytt i tre kommuner. Orsaken är de fel och brister som förekommit vid den elektroniska röstningen. Nyval ska ordnas i Grankulla, Karkkila (Högfors) och Vichtis.

Publicerad 22.5.2014