HFD beslöt om nyval i tre kommuner

Publicerad 9.4.2009

Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att höstens kommunalval ska förrättas på nytt i tre kommuner. Orsaken är de fel och brister som förekommit vid den elektroniska röstningen. Nyval ska ordnas i Grankulla, Karkkila (Högfors) och Vichtis.

Helsingfors förvaltningsdomstol hade tidigare förkastat alla besvär över kommunalvalen i de kommuner som omfattades av försöket med elektronisk röstning. Förvaltningsdomstolens beslut överklagades i fyra fall hos högsta förvaltningsdomstolen av sammanlagt 16 ändringssökande.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen hade den skriftliga anvisning varit ofullständig som tillsammans med meddelandekortet om valet hade sänts hem till de röstberättigade. Även det elektroniska röstningssystemet hade haft defekter. Sammantaget innebar detta att förberedelserna för elektronisk röstning hade varit lagstridiga och att valet hade förrättats i felaktig ordning.

I kommunalvalet 2008 genomfördes i tre kommuner ett försök med elektronisk röstning. Efter försöket meddelade justitieministeriet att i rösträttsregistret från dessa kommuner hade registrerats sammanlagt 232 fall där någon hade inlett en elektronisk röstning som sedan hade avbrutits. I dessa fall registrerades rösten inte i den elektroniska valurnan och blev därför inte avgiven. Av dessa fall gällde 61 Grankulla, 122 Vichtis och 49 Karkkila.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen har felaktigheterna kunnat påverka valresultatet, detta när man även beaktar antalet fall där en röstning inte hade registrerats. Felaktigheterna är sådana att valresultatet inte kan korrigeras. Nyval ska därför utlysas.

Var och en av de tre kommunerna ska ofördröjligen vidta åtgärder för att ordna ett nytt kommunalval.

Samtliga tre avgöranden kom till efter omröstning i högsta förvaltningsdomstolen. Ett förvaltningsråd ansåg att röstningsanvisningarna hade varit tillräckligt tydliga och detaljerade. Dessutom hade de röstande haft möjlighet att anlita ett valbiträde och fått välja mellan elektronisk och vanlig skriftlig röstning.

Det avgörande som gäller Grankulla (liggarnummer 899) har publicerats på finska som årsboksavgörande, ett sammandrag på svenska HFD:2009:39 . De avgöranden som gäller Karkkila och Vichtis finns också på finska som bilaga till det finska pressmeddelande. Rättegångsspråket var i samtliga fall finska.

Ytterligare uppgifter ger:
Referendarierådet Anneli Tulikallio, tel. 010 3640 328
Chefen för kommunikationstjänst Teuvo Arolainen, tel. 010 3640 206 och 050 3411 347