2010

december
30.12.2010
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gav idag ett antal beslut genom vilka 17 asylsökande från mellersta Irak beviljas uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd. Ett av besluten publicerades som årsboksavgörande, HFD:2010:84 .

juni
30.6.2010
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag gett två årsboksavgöranden ( KHO:2010:44 och KHO:2010:45 ), där sökandena efter den ordinarie besvärstidens slut med extraordinära rättsmedel hade sökt ändring i beslut som gällde mervärdesskatt på bilskatt (på finska kallad "elv"). Ansökningarna om återbrytande av besluten avslogs.

maj
12.5.2010
»

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att skyddspolisen på begäran av en journalist skulle lämna ut det dokument som har gått under namnet Tiitinens lista.

mars
8.3.2010
»

Högsta förvaltningsdomstolen håller muntlig förhandling i målet som gäller offentligheten av den så kallade Tiitinens lista i högsta förvaltningsdomstolens stora sessionssal, adress Fabiansgatan 15 fredagen 12.3.2010 med början klockan 9.

8.3.2010
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag avgjort två ansökningar om besvärstillstånd, som har gällt uppehållstillstånd för två äldre utländska kvinnor. Avgörandena innebär att ingendera sökanden får uppehållstillstånd i Finland.

Publicerad 22.5.2014