2011

december
19.12.2011
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser i dag i ett årsboksavgörande ( HFD 2011:107 ), att en kriminalöverkommissarie vid centralkriminalpolisen om han så önskar kan fortsätta i tjänst till 68 års ålder. Enligt polisförvaltningsförordningen är den obligatoriska avgångsåldern 63 år, men denna kan inte tillämpas mot kriminalöverkommissariens vilja.

september
21.9.2011
»

Högsta förvaltningsdomstolen har med två beslut av i dag avslagit samtliga besvär över ändringarna i landskapsplanerna för Kemi-Torneå och Norra Österbotten. Ändringarna innebär att kärnkraftverk kan byggas i Simo och Pyhäjoki.

juni
22.6.2011
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avslagit tre estniska miljöorganisationers överklagande av beslutet att bevilja ett i vattenlagen avsett tillstånd för en gasledning i Östersjön. Vasa förvaltningsdomstols beslut från september 2010 ändras inte.

april
20.4.2011
»

Med anledning av Europadomstolens senaste avgörandepraxis har högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller accis meddelat sitt första avgörande där det är fråga om huruvida slutgiltig dom i ett brottmål innan påförande av skatteförhöjning förhindrar fortsatt behandling av ärende som gäller skatteförhöjning och påförande av skatteförhöjning då ärendena är samtidigt anhängiga. ( HFD 2011:41 )

mars
23.3.2011
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort två skattebesvär om arbetstagarförmåner till arbetsgivarnas förmån. I vartdera fallet gällde det att ta ställning till om en arbetsgivare är skyldig att verkställa förskottsinnehållning på vissa förmåner till arbetstagare. I det ena målet ( KHO:2011:26 ) var förmånen flygpoäng från flygresor som betalts av arbetsgivaren och i det andra fallet ( KHO:2011:27 ) en privat sjukvårdsförsäkring som arbetsgivaren hade för avsikt att ta för sina anställda.

Publicerad 20.1.2015