HFD avslog besvären över kärnkraftverksplanerna i Simo och Pyhäjoki

Publicerad 21.9.2011

Högsta förvaltningsdomstolen har med två beslut av i dag avslagit samtliga besvär över ändringarna i landskapsplanerna för Kemi-Torneå och Norra Österbotten. Ändringarna innebär att kärnkraftverk kan byggas i Simo och Pyhäjoki.

HFD tog inte ställning till vilket av de två i planerna anvisade områdena som vore att föredra som plats för ett kärnkraftverk.

Ändringarna av landskapsplanerna fastställdes av miljöministeriet år 2010. Över vartdera beslutet anfördes två besvär. Ändringen av landskapsplanen för Kemi-Torneå överklagades av Riitta Rantanen och Kemiregionens naturvårdsförening rf med flera och ändringen av landskapsplanen för Norra Österbotten av Pro Hanhikivi rf, Norra Österbottens naturvårdsdistrikt rf samt Norra Österbottens ornitologförening rf.

I det avgörande som gällde Karsikkoniemi i Simo preciserade HFD miljöministeriets beslutsmotiveringar och rättade i korrigeringssyfte en bestämmelse i landskapsplanen som miljöministeriet hade ändrat och som gällde planeringen av ett bestämt område.

I det avgörande som gällde udden Hanhikivi preciserade HFD miljöministeriets beslutsmotiveringar angående planläggningsförfarandet och jävsinvändningar.

Fastställelsen av planerna förblev i kraft i vardera fallet.

Besluten finns som bilaga (på finska).

Ytterligare uppgifter ger:
Referendarierådet Petteri Leppikorpi, tel. 010 3640 353