2012

september
13.9.2012
»

I ett avgörande i dag ( HFD 2012:75 ), ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det var möjligt att lagligt följa hävdvunnen finsk praxis och besluta om fortsatt tvångsvård av en patient utan att ta utlåtande av en läkare som inte var anknuten till sjukhuset (utomstående läkare).

4.9.2012
»

Republikens president har 31.8.2012 utnämnt tf. förvaltningsrådet, juris kandidat, vicehäradshövding Mika Seppälä till en tjänst som förvaltningsråd (ledamot) i högsta förvaltningsdomstolen från 1.9.2012 och professorn, juris doktor, vicehäradshövding Outi Suviranta till en tjänst som förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen från 1.11.2012.

juli
4.7.2012
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avslagit TeliaSonera Finland Abp:s besvär över Kommunikationsverkets beslut 23.12.2009, som gällde samhällsomfattande tjänster. HFD:s beslut finns som bilaga (på finska).

maj
7.5.2012
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avslagit de besvär som fem tv-bolag anfört över Kommunikationsverkets beslut 16.3.2010 angående Digita Oy:s prissättning av televisionssändningstjänster. I sitt beslut hade Kommunikationsverket ansett att Digita Oy:s priser på vissa televisionssändningstjänster var kostnadsorienterade på det sätt som de skulle vara enligt bestämmelserna i kommunikationsmarknadslagen och de skyldigheter som bolagets ålagt med stöd av nämnda lag.

7.5.2012
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) håller muntlig förhandling i ett mål som gäller återbetalning av FFC:s utbildningsstiftelses statsbidrag. Förhandlingen hålls i HFD:s stora plenisal, adress Fabiansgatan 15 onsdagen 9.5.2010 med början kl. 10.

mars
15.3.2012
»

Utlännings- och skatteärendena blev flera, besvärstillstånd i HFD söktes oftare än någonsin.

februari
8.2.2012
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att offentlighetslagen gav skyddspolisen rätt att inte tillmötesgå två journalisters begäran om att få uppgifter ur det så kallade Rosenholzmaterialet. Detta framgår av ett avgörande som domstolen gav i dag ( HFD 2012:8 ).

januari
20.1.2012
»

Republikens president Tarja Halonen utnämnde i dag förvaltningsrådet Pekka Vihervuori, 61, till ny president i högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Han tar emot uppdraget 1.3.2012.

19.1.2012
»

Högsta förvaltningdomstolen håller 23–25.1.2012 muntlig förhandling i ett mål som gäller en påstådd kartell i partihandeln med reservdelar och tillbehör till bilar.

Publicerad 20.1.2015